AKZM

Rrapi i Taslloit

       

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rrapi i Taslloit

 

 A.Të dhëna të përgjithshme

           Katgoria III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

 

           

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 600 m

v  Kordinatat  (veri, jug): X=44399300  Y=4597425

v  Lartësia mesatare : 15 m   

v  Mosha: 350vjece

v  Gjendja e( MN): E mirë

 

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Ndodhet 700m nga Bashkia Krujë.Në rrethimin e Kalas  Krujë.

v  Auto: Rruga Vrana Konti 300m nga porta e Kalase         

v  Këmbësore:  150 m nga Teqeja e Dollmës           

 

Shkëmbi i Kavajës

 

Emri i Zonës së Mbrojtur: Shkëmbi i Kavajës

            A.Të dhëna të përgjithshme

                 Kategoria III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

 

 

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 10 - 105 m

v  Kordinatat (veri, jug): X = 19º  33 ' 30"    Y =  41º  20 '  25"

                                                                                                                                                 

 E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës-Shkëmbi i Kavajës, 8.5 km

v  Auto:  Nga Durrësi 8 km

v  Këmbësore: 0.5 km

v  Ujore:  6.8 km

v  Lokali “Kodrae Kuajve”

Plazhi i Shën Pjetrit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Plazhi i Shën Pjetrit

 

A.Të dhëna të përgjithshme

            VKM 676 Datë 20.12.2002

             Sipërfaqja 57.45Ha

v  Kordinatat (veri, jug): X  = 19º  50 ' 30"    Y =  41º  29 '  45"

                                                                                                                                                 

                E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës -Shënpjetër 36 km

v  Auto : Nga Durrësi 36 km

v  Këmbësore: Bregdeti 4 km

v  Ujore: 29 km

v   Plazh public.Fshati turistik “LURA 1,2,3” “INSIFA” etj

Plazhi i Kallmit

   

Emri i Zonës së Mbrojtur: Plazhi i Kallmit

   

  A.Të dhëna të përgjithshme

            Kegoria  III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

              

             B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

v  Kordinatat(veri, jug): X = 19º  25 ' 20"    Y =  41º  19 '  30"

                 

              E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës –Currila, 8 km

v  Auto:  Nga Durrësi 6 km

v  Këmbësore: 2 km

v  Ujore: 3 km 

Kepi i Rodonit dhe Falëza

Emri i Zonës së Mbrojtur: Kepi i Rodonit dhe Falëza

 

              A.Të dhëna të përgjithshme

              Kategoria III

             VKM  676 Datë 20.12.2002

 

       B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

     

v  Kordinatat (veri, jug): X = 19º  26 ' 40"    Y =  41º  34 '  50"

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës-Kep i Rodonit, 53 km

v  Auto: Nga Durrësi 51 km

v  Këmbësore: 2 km

v  Ujore: 35 km

v  Objekt fetar katolik .Dita kryesore e faljes 13.Qershor.

Çinari i Balliasit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Çinari i Balliasit                                            

Monument Natyre Kategoria III         

 VKM 676 Datë 20.12.2002

           B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

Lagjen Ballias  Bashkia Shijak

v  Kordinatat(veri, jug): X = 19º  33 '  00"    Y =  41º  20 '  25"

         

           C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

v  Lartësia mesatare: 28m

v  Mosha: 250 vjet

     E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Katër rrugët-Shijak, 2 km

v  Auto: Nga Durrësi 11 km

Parku Natyror Ulëz

Emri i Zonës së Mbrojtur: PNR-"Liqeni i Ulzës"

  1. Kategoria: Rezervat Natyror i Menaxhuar Park Natyror (Rajonal) (IV)
  2. Vendimi me të cilin është shpallur: V.K.Q nr.16 datë, 03.04.2013
  3. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: 4206 ha, qarku Mat

Kordinatat:   

V 41 39.0"

L19 51.0"

  1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Rruga Burrel-Ulëz                  

Rruga Tiranë-Ulëz

  1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Habitat dushku

Derri egër, kaprolli,

  1. Monumente natyre
  2. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës: Kisha e Ulzës
  3. Objekte në shërbim të komunitetit: Stacioni Pyjor Ulëz

Së bashku punojmë për natyrën

SE BASHKU PUNOJME PER NATYREN

Në mbyllje të vitit, partnerët që punojnë për përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura në Shqipëri u mblodhën së bashku për të diskutuar aktivitetet përgjatë 2 viteve të fundit. Që prej krijimit të saj në 2014, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM) është mbështetur nga projekti i financuar nga BE, NaturAL dhe “Mbështetje institucionale për menaxhimin e zonave të mbrojtura” i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë.

I organizuar më 20 dhjetor aktiviteti “Së bashku punojmë për natyrën 2016 – Drejt përmirësimit të menaxhimit të zonave të mbrojtura në Shqipëri” ishte një mundësi shumë e mirë për të vlerësuar bashkëpunimin dhe kontributin e partnerëve. Takimi i shërbeu vlerësimit të aktiviteteve dhe strategjive që do të ndiqen për të kapërcyer pengesat e identifikuara për të përmirësuar menaxhimin e zonave të mbrojtura.

Pjesëmarrës në aktivitet ishin 150 persona, punonjës të AKZM-së dhe zyrave rajonale të saj dhe persona të përkushtuar që kanë kontribuar gradualisht në përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura.  Përfaqësues të çdo Agjencie Rajonale të Zonave të Mbrojtura (AdZM) prezantuan arritjet në përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura gjatë 2016, duke vënë theksin në mbështetjen dhe kontributin e projekteve. Ata prezantuan edhe synimet kryesore për vitin e ardhshëm.

Takimi i shërbeu qëllimit për të forcuar bashkëpunimin dhe frymën e bashkëpunimit mes stafeve të AKZM/AdZM. Aktiviteti erdhi në momentin e duhur për të përmbushur këtë qëllim falë edhe mbështetjes së projekteve dhe përpjekjeve të drejtuesve të Agjencive dhe stafit qëndror dhe vendor. Ishte me shumë vlerë dhe përfitim, shkëmbimi i pikëpamjeve dhe koha e shpenzuar në një mjedis informal me komente miqësore, pozitive dhe negative, por që i shërbejnë procesit mes të gjithë personave të angazhuar në përmirësimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura në Shqipëri.

Aktiviteti u mbështet nga kontributi i dy projekteve NaturAL “Forcimi i Kapaciteteve Kombëtare për Ruajtjen e Natyrës – Përgatitja për Rrjetin Natura 2000”, financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancuar dhe zbatuar Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Unionin Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN) dhe Shoqërinë Botanike Italiane (SBI) dhe “Mbështetje institucionale për menaxhimin e zonave të mbrojtura” i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë dhe zbatuar nga IUCN.

Synimi ynë është mbështetja ndaj Shqipërisë në mbrojtjen dhe ruajtjen e biodiversitetit, duke prezantuar një qasje shkencore në menaxhimin e zonave të mbrojtura. Këtë e kemi realizuar duke punuar ngushtësisht me Ministrinë e Mjedisit dhe stafin e AKZM të cilët i kemi përfshirë në çdo aspekt të projektit, duke besuar se kjo është mënyra më e mirë jo vetëm për të transferuar njohuritë por edhe për t’i motivuar ata më tej” – tha Andrea Ghiurghi, menaxher projekti, IUCN. “Ky aktivitet është në linjën e qasjes tonë – nxit një ndjenjë pronësie të zonave të mbrojtura për të cilat është përgjegjëse AKZM” përfundoi ai.

4 ministra të qeverisë shqiptarë bashkë për zhvillim të qëndrueshëm të zonave të mbrojtura

Ministria e Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura zhvilluan sot Forumin Koordinues “Rrjeti i Zonave të Mbrojtura: Modeli i ardhshëm i zhvillimit të qëndrueshëm – hapat e mëtejshëm për një menaxhim më të mirë”.

Ky forum mblodhi në një panel 4 Ministra të  Qeverisë Shqiptarë, z. Edmond Panariti, Ministër i Bujqësisë, Zj. Eglantina Gjermeni, Ministër i Zhvillimit Urban dhe Zj. Milva Ekonomi, Ministër i Ekonomisë, si dhe përfaqësuesit më të lartë të organizatave partnere e donatore UNDP, Delegacioni Evropian, GIZ etj

Në fjalën e tij Ministri Koka u ndal në  3 vite mjedis në përgjithësi dhe theksoi se  zonat e mbrojtura në veçanti janë kthyer në qendër të vëmendjes së opinionit publik dhe komunitetit që jeton pranë tyre, falë politikës mjedisore të ndjekur nga qeveria shqiptare.

Deri më sot sipërfaqja e zonave të mbrojtura është mbi 16 % ndërsa deri në vitin 2020 synohet të arrihet mesatarja e standardit europian, prej 17 % .

Duke iu referuar projektligjit të ri të zonave të mbrojtura që së shpejti shkon në parlament, Ministri Koka nënvizoi: - “Nga konsultimet dhe dëgjesat me qytetarët, ekspertët, partnerët ndërkombëtarë dhe donatërt ka një rëndësi të veçantë propozimi që është bërë në këtë ligj të ri, që çdo e ardhur që gjenerohet nga aktivitetet që ushtrohen në këto zona të mbrojtura të menaxhohen direkt nga AKZM.  Kjo pavarësi dhe ndryshim i propozuar për menaxhimin financiar të të ardhurave në rast se do të miratohej do të conte zonat e mbrojtura në një të ardhme të afërt drejt një standardi evropian menaxhimi”

Ministri Koka theksoi gjithashtu se viti që po mbyllet ka shënuar një progres të dukshëm në zhvillimin e zonave të mbrojtura, ku qeveria shqiptare ka investuar 1 milionë dollarë në ngritjen e 10 qendrave të informacionit në zonat e mbrojtura. “Kemi një rritje të konsiderueshme të turistëve në zonat e mbrojtura dhe shifra impresionuese, 3.3 herë më shumë në 2016 krahasuar me 2015. Më duhet të shpreh kënaqësinë time që këtë vit kemi parë të kemi prezent si turiztë, në këto zona edhe qytetarët shqiptarë që fatkeqësisht pak i kanë njohur deri dje mrekullitë e vendit”: - tha ai.

Një ndër arritjet që shënohet gjatë këtij viti në fushën e zonave të mbrojtura është edhe realizimi për herë të parë më standarde i inventarizimit të florës dhe faunës së egër në Shqipëri ku Ministri Koka tha se brenda 2017 do të prezantohet për herë të parë me një standard dhe metodikë të njëjtë si vendet e zhvilluara , statistika e saktë e faunës së egër në vendin tonë

Investimet në zonat e mbrojtura janë kryer edhe nga donatorë të huaj  në vendin tonë, ku gjatë 2016 janë investuar rreth 6 milionë euro ndërsa vitin e ardhshëm do të vijojnë investime dhe deri më tani janë parashikuar rreth 3 milionë euro

Gjatë forumit u prezantuan disa nga investimet e fundit, brenda zonave të mbrojtura, për ngritjen e standardeve dhe zhvillimin e infrastrukturës të përshtatshme brenda rrjetit të këtyre zonave,  nismat dhe planet për përmirësimin e infrastrukturës e duhur për një zhvillim të qëndrueshëm në të ardhmen brenda zonave të mbrojtura.  U theksuan gjithashtu sfidat e së ardhmes brenda zonave të mbrojtura me qëllim trajtimin e  rrjetit të zonave të mbrojtura si një model i ardhshëm i zhvillimit të qëndrueshëm.

Drejtori i Përgjithshëm i AKZM z. Zamir Dedej në prezantimin e tij theksoi se: - “Objektivi ynë madhor është të kalojmë nga kontrolli, që deri dje ishte prioritar drejt menaxhimit, për të zhvilluar dhe nxitur kështu zonat e mbrojtura”

Në sajë të investimeve të buxhetit të shtetit dhe organizmave të huaja po realizon për herë të parë inventarizimin e florës dhe faunës së egër në Shqipëri.

Do të vendosen mbi 200 kamera kurth, të cilat do të ndihmojnë për monitorimin e faunës së egër brenda Zonave të Mbrojtura. Ndërkohë është ngritur për herë të parë sistemi elektronik BIONNA, data-bazë ku AKZM dhe 12 AdZM-të dhe ekspertë të fushës hedhin të dhënat kombëtare të biodiversitetit, të cilat janë tashmë të aksesueshme përmes faqes së internetit “Rrjeti Kombëtar i Biodiversitetit të Shqipërisë” (BioNNA). Me mbarimin e këtij viti do të jetë gati edhe programi për monitorimin e faunës së egër në shkallë vendi dhe deri në fund të vitit të ardhshëm programi i monitorimit do të jetë i implementuar me të gjithë elementët.

Të dhënat e vitit që po mbyllet regjistrojnë trefishim të numrit të turistëve në Zonat e Mbrojtura, nga 400 mijë vizitorë në 2015, në mbi 1 milionë në 2016.

Ndërkohë, brenda dy vitesh është investuar dhe po investohet fuqishëm në bërjen funksionale të mbi 10 qendrave informacioni/vizitorësh.

Për vitin 2017 objektivi kryesore është krijimi dhe përmirësimi i infrastrukturës në harmoni  me rritjen dhe kërkesat e turistëve në Zonat e Mbrojtura.

Kjo do të shoqërohet me rritjen e pranisë dhe asistencës së stafit në terren duke prezantuar dhe drejtuar turistët në zonat e mbrojtura.

Të gjitha së bashku kërkojnë t’i japin jetë zonave të mbrojtura dhe më shumë frymëmarrje zhvillimit të tyre në kuadër edhe të mbrojtjes së natyrës.

Two calls for offers for Companies or Groups of experts

Two calls for offers for Companies or Groups of experts that are meant for the implementation of activities under the GEF/UNDP/GWP-Med Project “Enabling Transboundary Cooperation and Integrated Water Resources Management in the Extended Drin River Basin” which supports the Drin Coordinated Action (Drin CORDA), the Process for the implementation of the Drin MoU.

Call for Offers for the preparation of two Thematic reports of the Drin Transboundary Diagnostic. Analysis The Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med) welcomes offers from Companies or Groups of experts for the preparation of the two following Thematic reports that will form part of the Drin Transboundary Diagnostic Analysis under the GEF/UNDP/GWP-Med Project “Enabling Transboundary Cooperation and Integrated Water Resources Management in the Extended Drin River Basin”:

Biodiversity and Ecosystems Socioeconomics. The Call for Offers and the Terms of Reference are available here. The deadline for submissions is by the 30th of November. Please address your offers to secretariat@gwpmed.org and vladimir.stavric@gwpmed.org.

Call for Offers for the Pilot Project “Multipurpose management of Skadar Lake vegetation through biomass collection and production of fuel briquettes in Montenegro - Phase 1” The Global Water Partnership - Mediterranean (GWP-Med) welcomes offers from Companies or Group of Experts for the

 realization of the Phase 1 of the Pilot Project “Multipurpose management of Skadar Lake vegetation through biomass collection and production of fuel briquettes in Montenegro” that will be developed in the framework of the GEF/UNDP/GWP-Med Project “Enabling Transboundary Cooperation and Integrated Water Resources Management in the Extended Drin River Basin”.  The Call for Offers and the Terms of Reference are available here. The deadline for submissions is by the 30th of November.

Please address your offers to secretariat@gwpmed.org and vladimir.stavric@gwpmed.org.

Page 5 of 18

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay