AKZM

Selvia e Fushë-Krujës

Emri i Zonës së Mbrojtur: Selvia e Fushë-Krujë

A.Të dhëna të përgjithshme

               Kategoria III

              VKM 676 Datë 20.12.2002

 

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 30m

v  Kordinatat  (veri, jug): X=4393950  Y=4595625

 

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

v  Lartësia mesatare: 18m

v  Mosha: 320 vjeçare

v  Gjendja e( MN):  Shumë e mirë

v  Vlera fetare     PO                                                                     

 E. Të dhëna tëtjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet:  Fushe-Krujë  -Borizanë 1 km.

v  Auto: Fushe-Krujë- Zallë 1 km

              Këtu ndodhet objekti  kultit Teqeja e “Shememi Babait” 

Gryka e Zezë

           

Emri i Zonës së Mbrojtur: Gryka e Zezë

    

             A.Të dhëna të përgjithshme

             Kategoria III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

 

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 400m

v  Kordinatat  (veri, jug):  X=4402800    Y=4595000

                                                                               

 

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Nikël-Kërcaj 15 km

v  Auto:  Krujë-Barkanesh  7 km

v  Këmbësore: Rruga e vjetër Krujë-Zall-Herr(Tiranë)

Këtu ndodhen 2 ura Monument Kulture kohës Otomane

Gryka e Vajës

       

Emri i Zonës së Mbrojtur: Gryka e Vajës 

     A.Të dhëna të përgjithshme

             Kategoria III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

 

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 400m

v  Kordinatat  (veri, jug):  X=4402800    Y=4595000

                                                                               

 

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Nikël-Kërcaj 15 km

v  Auto:  Krujë-Barkanesh  7 km

v  Këmbësore: Rruga e vjetër Krujë-Zall-Herr(Tiranë)

Këtu ndodhen 2 ura Monument Kulture kohës Otomane

Sarisalltëku dhe Shpella

Emri i Zonës së Mbrojtur: Sarisalltëku dhe Shpella

            

A.Të dhëna të përgjithshme

             Kategoria  III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

 

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 1050m

v  Kordinatat  (veri, jug): X =4400300  Y =4598750

v  Gjendja e( MN): Është rindërtuar në mbrendësi  teqeja në vitin 1990.

v  Vlera fetare: Po

                                                                                                           

  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Nga qyteti i Krujës në Malin e Krujës 6.5km .

v  Auto: Rruga Krujë–Mali Krujës

Këmbësore: Krujë-Mali i Krujës,Nuaj-Mali I Krujës

Rrapi i Ballabanecit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rrapi i Ballabanecit 

       

 A.Të dhëna të përgjithshme

            Kategoria III

                 VKM 676 Datë 20.12.2002

v  Kundrejtimi:  Jug-Perëndim

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 400m

v  Kordinatat  (veri, jug):  X=4398700   Y=4599450

v  Lartësia mesatare : 10m

v  Mosha:  550vjeçare

v  Gjendja e( MN):  Pjesërisht i dëmtuar

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Rruga Krujë–Qafshtamë  1km.

v  Auto: Ngjitur me rrapin.

v  Këmbësore:  Rruga  Krujë-Lagja Abaze

Rrapi i Taslloit

       

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rrapi i Taslloit

 

 A.Të dhëna të përgjithshme

           Katgoria III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

 

           

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 600 m

v  Kordinatat  (veri, jug): X=44399300  Y=4597425

v  Lartësia mesatare : 15 m   

v  Mosha: 350vjece

v  Gjendja e( MN): E mirë

 

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Ndodhet 700m nga Bashkia Krujë.Në rrethimin e Kalas  Krujë.

v  Auto: Rruga Vrana Konti 300m nga porta e Kalase         

v  Këmbësore:  150 m nga Teqeja e Dollmës           

 

Shkëmbi i Kavajës

 

Emri i Zonës së Mbrojtur: Shkëmbi i Kavajës

            A.Të dhëna të përgjithshme

                 Kategoria III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

 

 

v  Lartësia mbi nivelin e detit: 10 - 105 m

v  Kordinatat (veri, jug): X = 19º  33 ' 30"    Y =  41º  20 '  25"

                                                                                                                                                 

 E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës-Shkëmbi i Kavajës, 8.5 km

v  Auto:  Nga Durrësi 8 km

v  Këmbësore: 0.5 km

v  Ujore:  6.8 km

v  Lokali “Kodrae Kuajve”

Plazhi i Shën Pjetrit

Emri i Zonës së Mbrojtur: Plazhi i Shën Pjetrit

 

A.Të dhëna të përgjithshme

            VKM 676 Datë 20.12.2002

             Sipërfaqja 57.45Ha

v  Kordinatat (veri, jug): X  = 19º  50 ' 30"    Y =  41º  29 '  45"

                                                                                                                                                 

                E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës -Shënpjetër 36 km

v  Auto : Nga Durrësi 36 km

v  Këmbësore: Bregdeti 4 km

v  Ujore: 29 km

v   Plazh public.Fshati turistik “LURA 1,2,3” “INSIFA” etj

Plazhi i Kallmit

   

Emri i Zonës së Mbrojtur: Plazhi i Kallmit

   

  A.Të dhëna të përgjithshme

            Kegoria  III

             VKM 676 Datë 20.12.2002

              

             B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

v  Kordinatat(veri, jug): X = 19º  25 ' 20"    Y =  41º  19 '  30"

                 

              E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës –Currila, 8 km

v  Auto:  Nga Durrësi 6 km

v  Këmbësore: 2 km

v  Ujore: 3 km 

Kepi i Rodonit dhe Falëza

Emri i Zonës së Mbrojtur: Kepi i Rodonit dhe Falëza

 

              A.Të dhëna të përgjithshme

              Kategoria III

             VKM  676 Datë 20.12.2002

 

       B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

     

v  Kordinatat (veri, jug): X = 19º  26 ' 40"    Y =  41º  34 '  50"

v  Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Durrës-Kep i Rodonit, 53 km

v  Auto: Nga Durrësi 51 km

v  Këmbësore: 2 km

v  Ujore: 35 km

v  Objekt fetar katolik .Dita kryesore e faljes 13.Qershor.

Page 4 of 18

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Norbert Jokl KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay