AKZM

Lancohet Projektit Blue Land

Lancohet Projektit Blue Land, ose ndryshe Territoret Blu, i cili do të synoj krijimin e një modeli të përbashkët, i cili do të zbatohet dhe në zonat e tjera bregdetare të mesdheut.

Në konferencë ishin të pranishëm Oranela Çuçi, Zv.Ministre e Turizmit dhe Mjedisit, Zamir Dedej, Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Zonae të Mbrojtura, Nino Merola Drejtor i AICS, Cooperaciopne Italiane në Shqipëri dhe të tjerë përfaqësues të institucioneve të huaja.

“Ne këmi nevoj për modele menaxhimi, për të përfituar nga eksperiencat evropiane si dhe për të ecur në një rrugë me to. Përcaktimi i një modeli ndërkufitar menaxhues, ka për qëllim zhvillimin dhe ngritjen e një modeli qeverisës me pjesëmarrje në nivel ndërkufitar, duke përfshirë komunitetet lokale bregdetare, për përcaktimin e aksioneve për mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve detare dhe bregdetare”, tha Ornela Çuçi Zv.Ministre e Turizmit dhe Mjedisit.

Tre zonat e projektit përfshijnë habitatet detare dhe bregdetare përgjatë tyre pjesë e tre shteteve Shqipëri, Itali dhe Mal i Zi si më poshtë:

  1. Bregut të Otranto-Leuca në Pulia, Itali
  2. Bregu i Ada-Bojanës (Buna), duke përfshirë dhe ligatinat bregdetare të Bunës dhe dunat e rërës përgjatë pjesës së deltës së lumit në pjesën e Malit të Zi dhe
  3. Zona e gjirit të Porto- Palermos në jug të të Shqipërisë.

Projekti ka një kohëzgjatje prej 24 muaj me një kosto totale prej mbi 1 miliard Euro, ndërkohë që zona e Porto - Palermos do të përfitojë një vlerë të këtij programi në shifrën e 197 mijë Euro.

Projekti paraqet një qasje të re në mënyrën e menaxhimit të burimeve detare dhe bregdetare, me pjesëmarrjen e komunitetit, duke vlerësuar mbrojtjen e burimeve e tyre, të habitateve ndërkufitare, biodiversitetit dhe shërbimeve të ekosistemeve.

“Ky model do të sjell një menaxhim të këtyre burimeve, nga niveli lokal, duke treguar një formë menaxhimi të krahasueshme me atë të një Zone të Mbrojtur Detare, duke dhënë shembullin që çdo zonë mund të menaxhohet në mënyrën e duhur dhe pse nuk është një zonë e mbrojtur.

Ky model, i cili do të zbatohet edhe në nivel rajonal do të realizohet nëpërmjet ngritjes së një Grupi Zbatues Ndërkufitar i quajtur Blue Lands”, tha Zamir Dedej, Drejtori i AKZM.

Përcaktimi i një modeli ndërkufitar menaxhues (i quajtur Blue Lands), ka për qëllim zhvillimin dhe ngritjen e një modeli qeverisës me pjesëmarrje në nivel ndërkufitar, duke përfshirë komunitetet lokale bregdetare, për përcaktimin e aksioneve për mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve detare dhe bregdetare.

Partnerët e territoreve blu, shoqatat e peshkatarëve, zonat e mbrojtura në nivel lokal, qytetarët dhe të gjithë aktorët lokalë do të përfitojnë nga rezultatet e arritura.

Gjithashtu përfitim do të ketë dhe sektori i turizmit dhe peshkimit si dhe aktorët e tjerë që kanë interes ekonomik në zonën e Blue Land, të cilët do të luajnë një rol kyç, në përgatitjen e planit të menaxhimit duke u fokusuar në përfitimin ekonomik, nga krijimi i këtyre Territoreve Blu.

http://www.balkanweb.com/site/prezantohen-territoret-blu-projekti-per-menaxhimin-e-zonave-bregdetare/

http://www.scan-tv.com/projekti-territoret-blu-be-financon-rreth-200-mije-euro-per-porto-palermon/

https://www.cna.al/2018/05/07/lancohet-projekti-blue-land-synohet-ti-jepet-perparesi-sektorit-te-turizmit-dhe-peshkimit/

http://bionews.al/projekti-territoret-blu-be-financon-rreth-200-mije-euro-per-porto-palermon/

AKZM dhe NaturAL prezantojnë në Comacchio trashëgiminë natyrore të Shqipërisë

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura mori pjesë për të dytën herë në Panairin Ndërkombëtar të Turizmit Natyror për Vëzhgimin e Zogjve (birdwatching fair) në Comacchio, Itali. Kjo pjesëmarrje u sigurua me mbështetjen e Projektit NaturAL, i financuar nga Bashkimi Evropian si një mundësi e mirë për promovimin e zonave të mbrojtura në Shqipëri si destinacione turistike të qëndrueshme.

Panairi Ndërkombëtar i Birdwatching dhe Natyrës në Comacchio, Itali, në Parkun e Deltës së Lumit Po në Emiglia Romagna, është një event i rëndësishëm për të gjithë ata që dashurojnë natyrën, fotografinë dhe “slow tourism”.

Të gjitha aktivitetet pjesë e këtij panairi u organizuan nga DELTA 2000 me mbështetjen e LIPU (Shoqata italiane për mbrojtjen e shpendëve). Ai ju ofroi mundësi stafit të Agjencisë dhe kompanive turistike që ofrojnë aktivitete bazuar në natyrë të shkëmbejnë informacione dhe të provojnë pajisjet optike më të përditësuara, si dhe të zbulojnë oferta të reja mbi destinacionet ndërkombëtare turistike natyrore.

Vizitorët u gjenden në zemër të Parkut të deltës Po, ku mundën të zbulojnë trashëgiminë natyrore të paçmueshme, nëpërmjet ecjes, vozitjes, shëtitjes më biçikletë dhe aktiviteteve të tjera të cilat u zhvilluan në zonën e ekspozitës.

Gjatë 4 ditëve të panairit stenda e AKZM-së u vizitua nga mbi 1 000 vizitorë. Punonjësit e AKZM-së dhe të Administratave rajonale ju prezantuan vizitorëve, Zonat e Mbrojtura të Shqipërisë dhe veçoritë specifike të tyre. Vizitorët italianë, qytetarë të thjeshtë, por dhe ekspertë të kësaj fushe, të turizmit natyror, biologë, apo fotografë të natyrës shprehën shumë interes për të vizituar Shqipërinë, një vend ende i panjohur, përsa i përket vlerave natyrore që mbart.

Nuk munguan vizita dhe nga institucionet homologe, si Rangers të zonave të mbrojtura të Rajonit Emilio Romanio, të cilit i përkiste dhe Comachio, Policisë Pyjore, pjesë e Karabinerisë italiane, apo përfaqësues të organizmave të ndryshme në Itali, të cilët vnedosën lidhje me ekspertët shqiptarë të zonave të mbrojtura.

   

Pas mbylljes së panairit specialistët e AdZM-ve u përfshinë dhe në Vizitën Studimore në Comacchio dhe Foci dell’Isonzo. Tema e vëzhgimit të shpendëve për qëllime turistike u bazua kryesisht në praktikat më të mira italiane në këtë fushë (si Isonzo Delta Park). Pjesëmarrja e stafit të AdZM-ve, pikërisht të zonave të mbrojtura të rëndësishme për popullsinë e shpendëve, ka për qëllim që ata të mësojnë nga shembujt e vendeve të tjera, ku zhvillohet biznesi i madh i turizmit natyror si dhe ky staf të tregojë mbi potencialin e turizmit të qëndrueshëm natyror në Shqipëri.

......

Disa nga aktivitetet e organizuara gjatë panairit ishin: workshop mbi fotografinë, konkurset fotografike dhe dokumentarët mjedisorë, leksione mbi birdwatching, guida turistike në destinacionet më tërheqëse te parkut të deltës së lumit Po.

Turizmi në Shqipëri është një sektor i ri dhe në rritje të shpejtë, i shpallur nga qeveria shqiptare si një ndër prioritetet për ekonominë e vendit. Shqipëria është e orientuar drejt zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm duke synuar diversifikimin e ofertave të turizmit, përfshirë turizmin me natyrë, zhvillimin e potencialeve për zonat e mbrojtura dhe reduktimin e varësisë nga sezoni veror dhe zonat bregdetare.

 

 

 

 

 

Zonat natyrore dhe rurale në Shqipëri ofrojnë mundësi për zhvillimin e turizmit rural, malor, eko turizmit dhe agro turizmit, si dhe për aktivitete të ndryshme në natyrë si vëzhgimi i shpendëve, shikimi i kafshëve, rafting, hedhje me parashutë, mountain biking, peshkim, ngjitje në mal, hipizëm etj. Disa nga këto aktivitete janë motivi kryesor i ardhjes së vizitorëve të huaj në zonat e mbrojtura.

Të një rëndësie të veçantë në këtë vizitë studimore janë edhe përfitimet që komunitetet lokale të cilët jetojnë në dhe përreth zonave të mbrojtura, marrin nga të ardhurat që rrjedhin nga turizmi natyror.

 

https://ata.gov.al/2018/05/06/zonat-e-mbrojtura-ne-shqiperi-destinacion-terheqes-per-turistet-e-huaj/

http://www.balkanweb.com/site/panairi-i-natyres-ne-comacchio-mbi-1000-vizitore-marrin-informacion-ne-stenden-shqiptare/

http://www.trt.net.tr/shqip/ballkani/2018/05/06/zonat-e-mbrojtura-ne-shqiperi-terheqin-turistet-e-huaj-964927

https://vloranews.net/zonat-e-mbrojtura-ne-shqiperi-destinacion-terheqes-per-turistet-e-huaj/

Promovohen paketat turistike permes projektit DestiMED

Jemi te lumtur qe jemi shume afer zbatimit te paketave ekoturistike permes Projektit DestiMED ne Shqiperi duke promovuar keshtu sherbimet e vyera te Zonave te Mbrojtura ne menyren me te qendrueshme. Per me shume ndiqni videon prezantuese te Projektit DestiMED.

 

https://www.facebook.com/meetnetwork.org/videos/1033407013478040/

Dita Botërore e Jetës së Egër, Inventarizimi i Faunës së Egër

Mbi Ditën Botërore të Jetës së Egër

AKZM me mbështetjen e NaturAL dhe GIZ realizohen për herë të parë inventarizimin e 40 specieve të rrezikuara

3 Marsi është Dita Botërore e Jetës së Egër, ditë kur festohet larmishmëria e formave të jetës së egër të faunës dhe florës si dhe për t’u vetëdijësuar për të mirat e shumta që ne, njerëzit marrim nga ruajtja dhe mbrojta e tyre. Jeta e egër ka vlera thelbësore dhe jep kontributin e saj në aspektin ekologjik, gjenetik, social, ekonomik, shkencor, mësimor, kulturor dhe estetik të zhvillimit të qëndrueshëm dhe mirëqenies njerëzore.

Më 20 dhjetor 2013, në seancën e 68-të, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara (UNGA) shpalli datën e 3 marsit, pikërisht ditën e nënshkrimit të Konventës mbi Tregtinë Ndërkombëtare të Specieve të Rrezikuara të Faunës dhe Florës së Egër (CITES), si Ditën Botërore të Jetës së Egër, si ditë kur do të festohet për të rritur ndërgjegjësimin për kafshët dhe bimët e egra të botës. Dita botërore e kafshëve të egra do të festohet në vitin 2018 nën temën "Macet e mëdha, grabitqarët nën kërcënim", në vendin tonë tema mund të përshtatet "kafshët e mëdha karizmatike nën kërcënim", të cilat janë rrëqebulli, ariu, ujku, dhia e egër, kaprolli dhe pelikani.

Me vendosjen e moratoriumit të gjuetisë së paligjshme dhe moratoriumit të prerjes së pyjeve kjo ditë mund të festohet edhe në Shqipëri. Kjo ditë na kujton nevojën për të vazhduar ndërgjegjësimin dhe angazhimin kundër krimit mjedisor, i cili ka impakte të mëdha në ekonomi, mjedis dhe shoqëri.

Ruajtja dhe menaxhimi i jetës së egër në një mënyrë të qëndrueshme nuk është më një opsion për gjeneratën tonë por është kthyer në një detyrim dhe në një nevojë për t’i lënë brezave të ardhshëm një jetesë më të mirë.

Sistemi i Monitorimit të Faunës së Egër

Inventarizimi dhe monitorimi i Faunës së Egër është detyrim i ligjshëm shqiptarë dhe njëherësh proces konform Konventave dhe Protokolleve Ndërkombëtare të ratifikuara nga vendi ynë. Për këtë qëllim prej dy vitesh Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM), nëpërmjet 12 Administratave Rajonale të Zonmave të Mbrojtura (AdZM) të saj ka nisur punën për inventarizimin dhe monitorimin e faunës së egër. Ky proces ka nisur udhën me miratimin e udhëzimit të Ministrisë së Mjedisit dt. 11.2.2016 për miratimin e metodikave të rregjistrimit të faunës së egër. Pas kësaj janë kryer trajnime të herë pas hershme të Rangersave të 12 AdZM-ve për mënyrën e mbledhjes së të dhënve, monitorimit, inventarizmit, përdorimit të GPS, etj. Ndërkohë është krijuar dhe Sistemi i Monitorimit të Faunës së Egër, i cili është elektronik. Në realizimin e gjithë këtij proçesi AKZM mbështetet nga projekti i financuar nga BE-ja, NaturAL.

Rangersat dalin në terren dhe mbledhin të dhëna për faunën e egër mëpërmjet vrojtimeve direkte, shënimit të gjurmëve dhe kamerave kurth, informacioneve për dëmtime të kafshëve shtëpiake, jashtëqitjeve të kafshëve të egra, etj. Sistemi i monitorimit përmban 4 formularë që duhen plotësuar nga Ranger-sat 1) Monitorimi i faunës së egër; 2) Kafshët dhe shpendët e egër të vrarë (të vrarë aksidentalisht, të shtypur nga automjetet dhe të asgjesuar nga njëri tjetrit); 3) Konfliktet e faunës së egër (dëmi që ato kryejnë në bujqësi dhe blektori); 4) Aktivitete të paligjshme (gjuetia e paligjshme). Të gjitha këto të dhëna hidhen nga AdZM-të në një table të strukturuar. Çdo e dhënë rregjistrohet me koordinatat e sakta të gjeoreferencuara (GPS). Të gjitha këto të dhëna hartëzohen dhe hidhen një database, e kthehen në pika në hartë që kur klikohen jepen të gjithë elementet mbi specien dhe vezhgimin e bërë si emri i species, AdZM-ja që i përket, emri i Ranger-sit që ka hedhur të dhënën, data, ora e regjistrimit, mënyra e identifikimit, numri i individëve, emri i Zonës së Mbrojtur, emri lokal i zonës, kordinatat, etj.

Në Shqipëri janë prezent mbi 80 lloje gjitarësh dhe mbi 320 lloje shpendësh

Objekt i këtij inventarizimi fillimisht u caktuan 30 specie, të cilat janë parë si objekte gjuetie dhe disa të tjera si të kërcenuara apo të rëndësishme të mbrojtura nga Konventat ndërkombëtare, ratifikuar nga ne. Më poshtë janë rezultatet e parë të inventarizimit për vitin 2017 të 30 specieve të përcaktuara, e cila po vazhdon në vitin 2018 dhe do të jetë publike në faqen e AKZM-së:

1. Ariu i Murmë                      157 individë

2. Mace e Egër                         19 individë

3. Rrëqebulli                              1 individë (fotografuar nga kamera kurth nga shoqata PPNEA në Nikaj Mertur, Tropoje me 10.11.2017

4. Lundërza                                15 individë

5. Dhia e egër                          160 individë

6. Kaprolli                               102 individë

7. Baldosa                                  44 individë

8. Ujku                                    195 individë

9. Çakalli                                    66 individë

10. Derri i egër                        281 individë

11. Lepuri i egër                     389 individë

12. Dhelpra                             387 individë

13. Zardafi/Kunadhja gushëverdhë  35 individë

14. Shqarthi/Kunadhja gushëbardhë 71 individë

15.Kryekuqe e madhe             773 individë

16. Kryekuqe qafëgjëlber       727 individë

17. Grilla                              3.102 individë

18. Rosa Bishtëgjelë               124 individë

19. Rosa e përhime                 178 individë

20. Sqepluga                           280 individë

21. Marsatorja                              4 individë

22. Shapka e Ujit                    253 individë

23. Bajza                            47.150 individë

24. Thëllënxa e Malit              258 individë

25. Pëllumb i Egër                  138 individë

26. Shapka                              412 individë

27. Turtulli                                   7 individë

28. Shkurta                                 83 individë

29. Lauresha                              30 individë

30. Pelikani kaçurel                249 individë

Gjatë inventarizmit u vunë re edhe 27 specie të tjera, prej të cilave janë përzgjedhur edhe specie për t’u inventarizuar gjatë këtij viti në habitatet e Prespës, Pogradecit dhe Liqenit të Shkodrës (ky proces realizohet me mbështetjen e GIZ) por edhe në lagunat bregdetare, ku mund të përmendim:

1. Shqiponjën 

2. Kryekuqja e Vogël

3. Mjelma

4. Karabullaku i Madh

5. Karabullaku i vogël

6. Pelikani Rozë

7. Çafka e Bardhë/Përhime

8. Flamengo

9. Pulëbardha

10. Dallëndyshja e detit

Idea për ngritjen e Qendrës së Arinjve në Parkun Kombëtar të Dajt

Megjithatë nga rezultatet e inventarizimit të vitit të kaluar për faunën e egër, ndër specie më të kërcënuara mund të veçojmë ariun e murmë. Vitin e kaluar u liruan nga kurthet e ngritura dy arinj, një në Polis të Elbasanit dhe një tjetër në Zdrajsh të Librazhdit.

Problem mbetet mbajtja e arinjve në kafaze (kaptivitet) si atraksione në restorante ose për të bërë foto në rrugë. Në total janë shpëtuar rreth 26 arinj të moshave të ndryshme nga rreth 50 të evidentuar, dhe 21 janë transportuar në qëndra shpëtimi të vendeve të tjera fqinjë si Itali, Kosovë, Gjermani, etj. Gjatë 2017 me ndihmën e fondacionit “Four Paws” (4 Putrat), “Animal Rescue Albania” (Shpetimi i Kafshëve Shqiptare) si edhe shoqata animalista italiane “Salvataggio degli Orsi della Luna”, në bashkëpunim me koalicioni e shoqatave “Të shpëtojmë arinjtë shqiptarë” (Save Albanian Bears), janë shpëtuar 8 arinj, 5 prej të cilëve janë transferuar jashtë dhe 3 presin në Kopshtin Zooloigjik të Tiranës. “Four Paws” dhe janë pjesë e fushatës së promovuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me mbështetjen e vetë fondacionit si edhe Projektit NaturAL me koordinimit të Agjencisë Italiane të Bashkepunimit dhe Zhvillimit (AICS). Po vazhdon puna për ngritjen e një qëndre për shpëtimin e arinjve në vendin tonë.

Prandaj, këtë vit mesazhi është i qartë: të mos heshtim ndaj bzineseve që mbajnë në mënyrë të paligjshme kafshët e egra në robëri, si dhe të mbështesim një fushatë për ngritjen e fondeve për të shpëtuar ato kafshë që janë privuar nga liria e tyre. Ka ardhur koha që dhe Shqipëria të ketë Qendrën e vet të reabilimit të arinjve dhe është menduar që kjo qendër, duke qenë se duhet një sipërfaqe e madhe të jetë në Parkun Kombëtar të Dajtit.

Hapen konkurimet për kursin Alfred Toepfer Trashëgimia Natyrore

Federata EUROPARC ju fton për të ndjekur kursin Alfred Toepfer Trashëgimia Natyrore

Të drejtën për të aplikuar e kanë të rinjtë e angazhuar me punë në Zonat e Mbrojtura në institucion, ose shoqëri civile. Qëllimi i bursave është që të rritet bashkëpunimi ndërkombëtar dhe të avancohen cilësia, risia dhe dimensioni evropian i Zonës së Mbrojtur.

Programi ofron mundësinë e mbështetjes financiare për individët për një vizitë studimore në një ose më shumë zona të mbrojtura në një vend tjetër europian. Ndërkohë krijon mundësinë e marrjes së përvojave të cilat do të jenë një shanc i mirë për karrierën e ardhshme të studiuesve, por është një e mirë dhe për Federatën EUROPARC dhe anëtarët e saj.

http://www.europarc.org/news/2018/02/open-call-young-professionals-alfred-toepfer-natural-heritage-scholarships-2018/

Kurs "Menaxhimi i Turizmit në Vendet e Trashëgimisë Botërore

Kurs "Menaxhimi i Turizmit në Vendet e Trashëgimisë Botërore

 

"Menaxhimi i Turizmit në Vendet e Trashëgimisë Botërore", prodhuar nga rrjeti UNESCO "Kulturë, Turizëm dhe Zhvillim", ofron një hyrje për turizmin në vendet e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Ne kuader te parimeve dhe doktrinavet e UNESCO-s, MOOC mbulon teknologjitë e komunikimit, ekonominë, menaxhimin dhe planifikimin, dhe më shumë. Ajo synon hartuesit e politikave, menaxherët e vendeve, studentët dhe njerëzit aktivë në industrinë e turizmit. MOOC është projektuar dhe drejtuar nga një rrjet ndërkombëtar i universiteteve prestigjioze: studiuesit dhe profesorët me profil të lartë ndajnë njohuritë e tyre me ju në një mënyrë të arritshme për turizmin në vendet e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris1+16008+session01/about

Intership pranë qendrës së Vizitorëve Parku Kombëtar Detar "Karaburun Sazan"

INTERNSHIP pranë qendrës së Vizitorëve Parku Kombëtar Detar "Karaburun Sazan"

 

Me mbështetjen e UNDP Albania fillon nga data 20.02.2018 aplikimi për dy pozicione internship pranë qendrës së vizitorëve në Rradhimë e cila është implementuar në funksion të Parkut Detar "Karaburun Sazan". Ky internship zhvillohet në kuadër të përmirësimit të mbulimit dhe menaxhimit efektiv të zonave të mbrojtura detare dhe bregdetare, faza e II-të.

Ky aplikim vlen për të gjithë ata të cilët duan të zhvillojnë aftësitë e tyre në menaxhim dhe zhvillim të zonave të mbrojtura detare dhe qendrave të vizitorëve.

 

‼️Afati i fundit për aplikim është data 0️⃣5️⃣0️⃣3️⃣ .️ 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣

Faleminderit UNDP Albania për këtë praktikë e cila zhvillohet për herë të parë këtë vit në bashkëpunim me AKZM.

Per me teper klikoni ne linkun:

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=77300

XXVIII Curso Internacional de Manejo de Áreas Protegidas/VIth Mobile Seminar on Tourism in Protected Areas

 

2018 Short Course Guide / Guía de Cursos Cortos 2018

XXVIII Curso Internacional de Manejo de Áreas Protegidas (dado en español)

3 de julio al 4 de agosto, 201 Ofrecido en colaboración con la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal de los Estados Unidos, este curso se centra en los desafíos involucrados en la planificación y gestión de áreas protegidas. Enseñado totalmente en español, el curso de 32 días combina clases, ejercicios en grupo y viajes al campo a áreas protegidas de diferentes categorías, tipos de usosy desafíos de gestión en Colorado y Utah. Temas cubiertos incluyen planificación y gestión de sistemas de áreas protegidas; corredores de conservación y zonasde

amortiguamiento; manejo de recursos naturales; mitigación de impactos de proyectos de desarrollo; financiamientodelaconservación;gobernanza,colaboraciónyresolucióndeconflictos;interpretación ambiental; turismo y recreación; investigación, monitoreo y evaluación; cambio climático; y liderazgo personal y profesional. Para más información y para el link para postularse visite http://conservation.warnercnr.colostate.edu/. El costo, excluyendo pasajes y visas, es $6,395. La fecha límite para postularse es el 2 de febrero de2018.

VIth Mobile Seminar on Tourism in Protected Areas (given in English)

September 6-22, 2018The Mobile Seminar on Planning and Managing Tourismin Protected Areas is an intensive, 2.5-week field-based training event for professionals working to promote sustainable tourism and outdoor recreation in protected areas globally. It is given in partnership with the US Forest Service International Programs. Seminar themes include planningandzoningforpublicuseandtourisminprotected areas; legal, financial and policy frameworks; institutional arrangements and governance including public-private partnerships; interpretation and environmentaleducation;

and tourism infrastructure. The seminar travels through Colorado, Wyoming, Montana and South Dakota and makes visits to national parks, forests, monuments, state and local parks, a guest ranch, andatribalreservation.TheseminarvisitsYellowstone,GrandTeton,BadlandsandRockyMountain national parks, Black Hills National Forest; Devils Tower National Monument and Mount Rushmore NationalMemorial.Costexcludingairfareandvisasis$5,395.Toapplyandformoreinformationvisit http://conservation.warnercnr.colostate.edu/. Deadline to apply is May 11,2018.

Follow us on Facebook! ¡Síganos en Facebook:

https://www.facebook.com/centerforprotectedareamanagement/

Censusi i shpendëve dimërues 2018, një hap drejt zhvillimit të turizmit elitar

Klosi: Censusi kombëtar i shpendëve 2018 shtrirje më të madhe gjeografike, 10- fishim kapacitetesh.

Nga laguna e Kune-Vainit ku ndodhej për të parë nga afër mbajtjen e censusit kombëtar të shpendëve dimëorë të ujit për vitin 2018, ministri i Turizmit dhe i Mjedisit, Z. Blendi Klosi shpalli aksionin kombëtar në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, për kontrollin dhe ndëshkimin e subjekteve që kapin, balsamosin apo ekspozojnë shpendë të rralla. 

“Nuk ka njeri që punon për mjedisin që nuk është ndier shumë keq kur shikojmë simbolin kombëtar të kapur në mënyrë ilegale, të balsamosur  në mënyrë ilegale, dhe po ashtu të ekspozuar në disa lokale apo qendra ku zhvillohet biznes, të simbolit kombëtar dhe të shumë kafshëve të rralla, është një thirrje e brendshme për të gjithë ne që nuk jemi aty ku duhet. Prandaj ne kemi marrë një aksion të madh publik për të kontrolluar dhe vendosur ligjshmërinë e cila është e qartë shpendët e rralla, kafshët e rralla, nuk lejohet të gjuhen nuk lejohet të balsamosen, nuk lejohet të mbahen në kundravajtje penale”- tha ministri Klosi gjatë takimit me ekspertë dhe përfaqësues të zonave të mbrojtura.

Duke inspektuar numërimin e shpendëve, Ministri Klosi vlerësoi mbajtjen e përvitshme të censusit kombëtar që gjatë këtij viti shënon rritje të kapaciteve dhe shtrirje me të gjerë në territor. “Përsa i përket censusit të shpendëve më vjen shumë mirë që kjo po ndodh është tashmë një aktivitet i përvitshëm, një aktivitet i cili nga vjet ka dyfishuar numrin e ekspertëve që janë përfshirë në këtë operacion, ka 10-fishuar numrin e specialistëve të agjencisë së zonave të mbrojtura, pra nga 5 sot janë 50 specialistë të zonave të mbrojtura që sot marrin pjesë në monitorimin e shpendëve në vendin tonë.” u shpreh minsitri Klosi duke theksuar edhe ndikimin pozitiv të moratoriumit të gjuetisë në shtimin e shpendëve gjatë viteve të fundit.

Kreu i Turizmit dhe Mjedisit tha gjithashtu se kundrimi i shpendëve duhet të kthehet një burim të fortë turistik për zonat e mbrojtura  ndërsa u kërkoi të gjithë drejtorive rajonale të AKZM-së që të jenë pararojë  në aksionin e mbjelljes së 20 milionë e 200 mijë pemëve deri në vitin 2020. “Ne do të presim me shumë kërshëri përgjigjet që do të vijnë nga monitorimi që do të bëjnë ekspertët për numrin e shpendëve shtegtarë që kemi sot në Shqipëri, por për ne është shumë e rëndësishme që ky fenomen të kthehet në një burim të fortë turistik për këto zona, që një turizëm i munguar si ai kundrimit të shpendëve të bëhet një atraksion i vërtetë për këto zona të mbrojtura.”

Të pranishëm në numërimin e shpendëve, ekspertë të huaj nga Birdlife International përforcuan përparësitë e Shqipërisë në fushën e turizmit falë aseteve natyrore të ruajtura. “E shkuara juaj  historike ka sjellë si pasojë një ruajtje tjetër të mjedisit, ndryshe nga sa ka ndodhur në disa vende të tjera në Europën Perëndimore ku zhvillimi ishte më shumë hap pas hapi. Por në fund Europa Perëndimore ka humbur shumë nga natyra e egër, ndërsa në Shqipëri si pasojë e situatës së dikurshme, ju keni disa zona të cilat janë të ruajtura, janë më pranë gjendjes së tyre natyrore, dhe ju keni asete të mëdha. Keni një zhvillim ekonomiko-politik që mund ta shndërroni në një përfitim. Njerëzit do të donin të shikonin këto vende që nuk i gjejnë më në Europë. Është potenciali juaj turistik dhe së bashku me burimet natyrore  që keni,  ju duhet t’i balanconi.”-tha eksperti Borut Rubinic.

Censusi kombëtar i shpendëve shtegtarë dimrërorë të ujit këtë vit shtrihet në 20 ligatina në mbarë vendin nga 16 që ishin në vitin 2016. Censusi kombëtar mbahet në kuadër të censusit ndërkombëtar  që zhvillohet njëkohësisht në 143 vende nga e gjithë bota. 

Page 3 of 19

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay