AKZM

Kongresi i I i Ranger-save

Kongresi i I i Ranger-save

 

Në kuadër të festimeve të Ditës Botërore të Rangers – ave, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura dhe Shoqata e Parqeve Kombëtarë të Shqipërisë, me mbështetjen e projektit NaturAL, të financuar nga Bashkimi Evropian, koordinuar nga Agjencia Italiane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në partneritet me Unionin Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës (IUCN) dhe Shoqatën e Botanistëve Italianë (SBI), kanë organizuar një sërë aktivitetesh në të gjitha qarqet e vendit dhe kulmuan në Tiranë më dt 31 korrik me Kongresin e Parë të Ranger-save, mbajtur në Muzeun Historik Kombëtar.

 “Shumë Ranger-sa nuk janë këtu sot, pasi janë të angazhuar në fikjen e zjarreve dhe unë dua t’i falenderoj sot, megjithatë presim shumë, të shfaqeni, të takoheni me komunitetin, të jeni aty në çdo ngjarje të zonës tuaj”- tha Zamir Dedej Drejtori i Përgjithshëm i AKZM-së.

Ndërsa drejtuesja e projektit NaturAL Caterina Carugati gjatë fjalës së saj tha: Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian, NaturAl do të vazhdojë të mbështesë zonat e mbrojtura në Shqipëri, duke investuar në forcimin e aftesive teknike dhe menaxheriale, përmirësimin e njohurive të stafit të zonave të mbrojtura si dhe ne investime infrastrukturore, të cilat do të bëjnë të mundur përgatitjen e Shqipërisë drejt Rrjetit Natura 2000. 

Që nga krijimi i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura në vitin 2015, Shqipëria ka një trup prej 108 Ranger-sa, të cilët punojnë direkt në ruajtjen e vlerave të natyrore të Zonave të Mbrojtura në vend.

Kjo trupë kompletohet nga një numër (rreth 50) specialist monitorimi, të cilët punojnë në monitorimin dhe ruajtjen e specieve të egra dhe vlerave të biodiversitetit. AKZM mbështetet nga Projekti NaturAL dhe po punon fort në ngritjen e kapaciteteve dhe sigurimin e pajisjeve dhe infrastrukturës së nevojshme, më mënyrë që renxhërsat të plotësojnë detyrimet e tyre. Sigurimi i automjeteve, pajisjeve të terrenit, uniformat, etj e kanë përmirësuar dukshëm punën e renxhërsave.

Shoqata Kombëtare e Parqeve të Shqipërisë është një shoqatë jo fitimprurëse, e ngritur për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të mbështetur punën kritike të stafit të zonave të mbrojtura në ruajtjen e trashëgimisë sonë natyrore dhe kulturore. Roli i AKZM-së është fuqizimi i stafit të zonave të mbrojtura, veçanërisht i renxhërsave duke mbështetur përpjekjet e tyre dhe ofrimin e trajnimeve në ngritjen e kapaciteteve dhe programeve të shkëmbimit për anëtarët e saj në mënyrë që të sigurohet një roje parku i trajnuar mirë dhe i pajisur siç duhet për të menaxhuar natyrat e egra më të çmuara të vendit tonë.

Pjesëmarrësit në këtë takim siguruan bashkëveprim të plotë dhe ndanë përvojat e tyre mbi rolin e rëndësishëm të Rangers-ave dhe mundësitë e ardhshme për mbështetjen e rolit të tyre dhe përmirësimin e kapaciteteve të tyre nëpërmjet përmirësimit të bashkëpunimit.

.

Dita Botërore e Rangers – ave, 31 Korrik – përkujton dhe vlerëson punën e palodhur dhe rolin e rëndësishëm te rangers – ave në mbarë botën për mbrojtjen e vlerave të spikatura të trashëgimisë natyrore dhe kulturore. Për herë të parë kjo ditë është festuar 10 vite me parë, në vitin 2007. Kjo ditë është një rast unik për të mbështetur punën jetike të Rangers – ave, të cilët shpesh janë të ekspozuar ndaj kushteve të rrezikshme mjedisore apo ndaj kafshëve të egra, dhe rrezikojnë jetën e tyre duke u përballur me personat që zhvillojnë aktivitete të paligjshme, si prerja e drurëve, peshkimi apo gjuetia e paligjshme.

Në Shqipëri, festimet për këtë ditë u zhvilluan gjatë gjithë javës 23 – 31 Korrik në të 12 AdZM-të nën moton “Unë dua të jem një Ranger”, duke i përqëndruar aktivitetet kryesisht tek fëmijët, pjesë e shkollave verore, si dhe me komunitetin që jeton përreth Zonave të Mbrojtura. Përmes aktiviteteve të zhvilluara synohet afrimi dhe edukimi i tyre me dashurinë për natyrën dhe rëndësinë e ruajtjes së saj. Edukimi i brezave është investimi më i madh që mund të bëhet për një vend dhe në këtë linjë aktivitetet me në fokus fëmijët janë të një rëndësie të madhe për Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Aktivitetet gjatë kësaj jave (23 – 31 Korrik 2017), kanë në fokus Rangers-at si një strukturë shumë e rëndësishme e mbrojtjes së natyrës shqiptare. Rangers-at janë punonjës të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, të cilët patrullojnë në terren për evidentimin e aktiviteteve të paligjshme dhe shërbejnë si guida në park për promovimin e vlerave më të spikatura të Zonave të Mbrojtura.

Të gjitha administratat rajonale të zonave te mbrojtura sipas programit të përcaktuar zhvilluan aktivitete me fëmijët duke ju treguar atyre sesi vepron një ranger në situata të ndryshme për të mbrojtur natyrën, duke i sjellë në terrenin ku rangers-at punojnë çdo ditë. Nga ana tjetër aktivitetet janë përqëndruar gjithashtu edhe në bisedat dhe diskutimet me komunitetin e zonës rreth përfitimeve që kanë ata duke jetuar afër Zonave të Mbrojtura dhe rolin e Rangers-ave në mbrojtjen e natyrës. 

 

 

Dita Botërore e Mjedisit, 5 qershor aktivitete nga AdZM-të

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Mjedisit, 5 qershor u zhvilluan një sërë aktivitetesh nga AdZM-të e Qarqeve, të cilat konsistojnë në pastrime të territoreve të Zonave të Mbrojtura nga nxënësit e zonës dhe orë mësimore mbi natyrën në shkollat brenda zonave të mbrojtura.

Prespë

Më 5 qershor AdZM Korçë në bashkëpunim me Bashkinë Pustec, organizoi aksionin “Për një Park të pastër, në një mjedis të pastër”, i cili konsistoi në pastrimin e depozitave septike në fshatin Zharoshkë. Nxënësit e shkollave do të angazhohen në pastrimin e brigjeve të Liqenit të Prespës nga mbetjet plastike

Krumë

Më datë 5.06.2017 në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Mjedisit u zhvilluan aktivitete me nxënës të shkollës 9- vjeçare të qytetit të Krumës, Bashkia Has.  

Aktivitetet u organizua në bashkëpunim me Drejtorinë e Arsimit dhe do të mbështeten nga organizata mjedisore "Mbrotja e Mjedisit". Do të jenë të ftuar përfaqësues të pushtetit vendor, prindër, dhe OJF vendore.

Veprimtaritë u hapen me një prezantim informues për Ditën Ndërkombëtare të Mjedisit, axhendën e aktiviteteve dhe u vazhdua me vizatime për natyrën, eskursion te monumenti i natyrës "Vrella e Krumës", për njohjen e vlerave të këtij monumenti por edhe një prezantim informues për rrjetin e Zonave të Mbrojtura në qarkun e Kukësit.

Më pas u vazhdua me prezantimin e punimeve të nxënësve dhe shpalljen e fituesit, për punimin më të mirë.

Lezhë

Në rezervatin natyror të menaxhuar Kune-Vain u zhvillua orë edukimi mjedisor "Vlerat pozitive dhe resurset mjedisore në zonën e mbrojtur Kune-Vain me rastin e ditës ndërkombëtare të mjedisit" me nxënësit e shkollave 9 vjeçare Ishull Shëngjin. Aktiviteti u organizua nga stafi i AdZM Qarku Lezhë. Aktiviteti mbështetet nga Drejtoritë e shkollave dhe Njësitë Adminstrative, Shëngjin.

Gjirokastër

Stafi i administratës organzoi pastrimin e mjedisit ne Ujrat Termale të Bënjës, në Parkun Kombëtar "Bredhi i Hotovës - Dangelli".

Elbasan

Në kuadër të Ditës Botërore të Mjedisit 5 Qershor u zhvillua një aktivitet për pastrimin e territorit të qendrës së banuar dhe rreth shkollës me nxënësit e shkollës së bashkuar "Shefqet Dosku" Dorëz, meqënëse kjo shkollë ndodhet brënda Parkut Kombëtar "Shebenik-Jabllanicë".

Qaf Shtamë

Me datë 05.06.2017 u organizua në bashkëpunim me shkollën 9-vjeçare Cudhi-Kamt

aksionin për pastrimin e PK."Qaf-Shtamë".

“Shtëpia e Gjelbër” i jep AKZM-së një Qendër Vizitorësh në Drilon

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Mjedisit, 5 qershor, Shoqata Jofitimprurëse “Shtëpia e Gjelbër” i jep në përdorim dhe pa asnjë detyrim një Qendër Vizitorësh në Drilon, Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura, Korçë. Për këtë arsye dy drejtuesit, Nënkryetari i Shoqatës “Shtëpia e Gjelbër, Enkelejd Karanxha dhe Drejtori i AdZM, Korçë, Mihallaq Qirjo lidhin një marrëveshje.

Kush shkon për të vizituar Pogradecin është e pamundur të mos bëjë një shëtitje në Drilon. Ligatina e Drilonit është Monument Natyre si dhe pjesë e Peisazhit të Mbrojtur Liqeni i Pogradecit.

Gjatë vitit të kaluar Liqeni i Pogradecit numëroi rreth 360 mijë turistë një pjesë e mirë e të cilëve kanë qenë dhe vizitorë të Monumentit të Natyrës, Drilon.

“Në Peisazhin e Mbrojtur Liqeni i Pogradecit ne së bashku me shoqërinë civile po synojmë që të vendosim në funksion të komunitetit dhe vizitorëve ato infrastruktura të lehta, që shoqatat jo fitimprurëse lokale i disponojnë dhe me pak përpjekje mund t’i rivendosim në funksion”, tha Drejtori i AKZM, Zamir Dedej. 

Këtë sezon veror turistëve të Drilonit do t’i vijë në ndihmë një Qendër Vizitorësh. Një Shoqatë Jo Fitimprurëse do t’ja japë në përdorim Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura, Korçë, pa asnjë lloj detyrimi.

Kjo Qendër Vizitorësh është prej druri dhe ka një sipërfaqe prej 32 metra katror. Kjo qendër do të jetë në funksion të turistëve dhe vizitorëve mjedisor duke ofruar informacion, duke u pajisur kështu me guida turistike, fletpalosje, broshura. Turistëve vendas dhe të huaj do ju sigurohet një informacioni nevojshmëm, këshilla dhe orientime turistike për qytetin e Pogradecit dhe më gjerë.  

Çeljet faza e dytë të Projektit “Rezervati Ndërkufitar i Biosferës Prespë”

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Mjedisit, 5 qershor në Qendrën e Vizitorëve të Prespës, Njësia Bashkiake Pustec, Qarku Korçë, zhvillohet ceremonia e çeljes së fazës së dytë të Projektit “Rezervati Ndërkufitar i Biosferës Prespë”. Në këtë ceremoni marrin pjesë Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, AKZM, Zamir Dedej, drejtori i AdZM, Korçë, Mihallaq Qirjo, Presidenti i Institutit për Mbrojtjen e Natyrës, INCA-s Gent Kromidha, si partner lokal në zbatimin e këtij projekti, përfaqësues të Ministrisë së Mjedisit, të Bankës për Zhvillim, KfË-së, të cilët janë financues të këtij projekti si dhe drejtues të pushtetit lokal.

AKZM ka planifikuar disa masa imediate, të cilat duhet të ndërmerren gjatë këtij 3 mujori, sikundër është puna e sapo nisur nga AdZM, Korçë për pastrimin e gropave septike të banorëve të fshatrave përreth. Për shkak të bllokimit të gropave septike, ujërat e zeza të zonës derdhen në liqen, duke ndotur ujërat e tij. Kështu, liqenet e Prespave do të jenë gati këtë sezon veror për të pritur turistët e tyre.

“Tashmë, nisim procedurat praktike të fazës së dytë të Projektit “Rezervati Ndërkufitar i Biosferës Prespë”. Ky projekt në fazën e dytë do të ketë si synim kryesor rikuperimin e parkut nëpërmjet investimeve konkrete dhe zhvillimin e vlerave turistike të zonës” -tha Zamir Dedej, Drejtor i AKZM.

Një vit më parë Ministri i Mjedisit Z. Lefter Koka dhe Ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Tiranë, Z. Hellmut Hoffmann firmosën Marrëveshjen Qeveritare “Rezervati Ndërkufitar i Biosferës Prespë”. Në bazë të marrëveshjes Qeveria Gjemane do të financojë me një grant prej 3.5 milionë eurosh, fazën e dytë të projektit “Rezervati Ndërkufitar i Biosferës Prespë”me një kohëzgjatje nga viti 2016 deri në vitin 2020.

Objektivi kryesor i Ministrisë së Mjedisit për Prespa 2 është përfshirja e në këtë projekt të komunitetit të zonës. Investimet e deritanishme kanë ndihmuar ndjeshëm në zbutjen e varfërisë në zonë, në sensibilizimin e vetë banorëve për pasuritë natyrore dhe nga ana tjetër për të pasur një administratë sa më cilësore e cila vazhdon bashkëpunimin e ngushtë me agjencitë homologe në Maqedoni dhe në Greqi.

Projekti përqendrohet në investimet e mëtejshme në Parkun Kombëtar të Prespës (PNP) në përfitim të popullsisë lokale, të diversitetit biologjik dhe një mbështetje fillestare për zhvillimin e Rezervës së re të Biosferës të miratuar nga UNESCO.

Qëllimi i Projektit është që të reduktojë shfrytëzimin mbi burimet natyrore, si edhe uljen e varfërisë në pjesën e Shqipërisë, të Rezervës së Biosferës Prespë. Kjo do të kontribuojë në ruajtjen e biodiversitetit dhe në përmirësimin e kushteve të jetesës të popullsisë në Parkun Kombëtar të Prespës dhe në pjesën shqiptare të Rezervës së Biosferës. Gjithashtu, është parashikuar që Parku Kombëtar i Prespës (PNP) të zhvillohet si një zonë të mbrojtur model për Shqipërinë duke u shndërruar edhe në një institucion trajnimi për zonat e tjera të mbrojtura dhe stafin e tyre.

Ministri Koka përuron investime në Parkun Kombëtar “Mali i Dajtit” në Ditën Europiane të Parqeve

Ministri Koka: Parqet dhe zonat e mbrojtura burime të rëndësishme ekonomike për vendin

Në Ditën Europiane të Parqeve, Ministri i Mjedisit z.Lefter Koka ishte në Parkun Kombëtar “Mali i Dajtit”.ku  inauguroi disa investime të rëndësishme në zhvillimin e zonave të mbrojtura. Në ceremoninë e organizuar me këtë rast ku ishin të pranishëm edhe  përfaqësues të Delegacionit Europian,  Ministri Koka theksoi rëndësinë e parqeve në jetën e qytetarëve.

“Në këtë Ditë Europiane të Parqeve edhe Shqipëria i konsideron parqet si një aset të cmuar jo vetëm të natyrës e të mjedisit , por edhe të ekonomisë së vendit.  Shqipëria ka rreth 15 parqe kombëtare të shpallura në më shumë se 50 vite si Parku Kombëtar i Dajtit që është shpallur i tillë në vitin 1966. Parqet janë mushkëritë jo vetëm të qyteteve të mëdha urbane, por edhe të vetë zonave ku ndodhen siç është Parku Kombëtar i Dajtit, të cilin do ta konsideroja edhe si një zonë ekonomike shumë të rëndësishme për qytetin e Tiranës. “- tha ministri Koka.

Gjatë vizitës së tij, ministri Koka inauguroi fillimisht  qendrën e re të vizitorëve  e cila do të jetë një pikë informacioni dhe shërbimi të kualifikuar për çdo turist vendas dhe huaj. Ministri i Mjedisit inspektoi gjithashtu edhe rikonstruksionin e  Shtëpizës së Reinxhërsave në hyrje të Parkut Kombëtar, si dhe investimet në logjistikë për stafin e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura të financuara nga Natura2000. Duke vijuar mesazhin e tij në Ditën Europiane të Parqeve, Ministri Koka theksoi se në thuajse katër vite është treguar një vëmendje  në rritje për ruajtjen dhe shtimin e zonave të mbrojtura.

“Tashmë kemi mbërritur nivelin e 17% të sipërfaqeve të zonave të mbrojtura në territorin shqiptar të klasifikuara në nivele të ndryshme. “ -tha ministri Koka duke shtuar se krijimi i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, dhe autonomia financiare që ky institucion do të marrë nga ligji i ri i zonave të mbrojtura të miratuar  mw 4 maj 2017 në parlamentin shqiptar,  është një zhvillim i rëndësishëm.

“Filozofia jonë nuk është që një zonë apo park kombëtar të qëndrojë thjesht dhe vetëm i rrethuar si një objekt i pavizitueshëm, por që të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme dhe t’u shërbejë qyterarëve shqiptarë dhe turistëve të huaj.

Nuk mund të vazhdojmë me të njëjtën filozofi ku shumë qytetarë shqiptarë  duhet të udhëtojnë qindra mijëra km larg në vende të huaja për të pushuar . Ne kemi të gjitha mundësitë, të gjitha resurset, kemi njerëz të mrekullueshëm të cilët mund të ofrojnë shërbime të mrekullueshme qoftë për të pushuar apo për  t’u argëtuar dhe aq më shumë për t’i parë fëmijët të lumtur dhe ky është misioni ynë. Nuk mundemi dhe nuk do ta lejojmë kurrë që nesër të jemi të keqgjykuar nga ky brez të cilin jemi të lumtur që e kemi. “- përfundoi mesazhin e tij ministri Koka

Dita Europiane e Parqeve shërben për të promovuar zonat e mbrojtura dhe për të theksuar rëndësinë e mbrojtjes, menaxhimit por edhe frekuentimit të tyre. Parqet kombëtare janë oaze të natyrës, që ofrojnë për çdo qytetar qetësi, duke lidhur më shumë njerëzit me mjedisin.

WWF përshëndet miratimin e Ligjit "Për zonat e mbrojtura" nga Kuvendi i Shqipërisë

Ligji i ri, kontribut për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional për mbrojtjen e natyrës në Shqipëri

TIRANË - Gjatë seancës plenare të datës 4 maj 2017, Parlamenti i Shqipërisë miratoi ligjin “Për Zonat e Mbrojtura”. WWF Adria dëshiron të përgëzojë Agjencinë Kombëtare për Zonat e Mbrojtura për punën  e shkëlqyer në draftimin e këtij ligji , i cili reflekton standardet ndërkombëtare të mbrojtjes së natyrës. 

Ligji “Për zonat e mbrojtura”, synon një menaxhim efektiv dhe të pavarur të gjithë Zonave të Mbrojtura ekzistuese dhe atyre që do të shpallen që nga hartimi i planit të menaxhimit të një zone e deri tek administrimi i vazhdueshëm i saj. Përgjatë një viti ky ligj ka kaluar në një sërë konsultimesh me publikun. Janë zhvilluar rreth 12 tavolina të rrumbullakëta ku është diskutuar drafti me përfaqësues të universiteteve dhe botës akademike, shoqërisë civile, komuniteteve vendore dhe përfaqësuesve të institucioneve të huaja dhe donatorëve.

WWF Adria u ftua dhe mori pjesë aktive në procesin e konsultimit të ligjit. Stafi i  WWF Adria  ndau eksperiencat pozitive lidhur me menaxhimin e Zonave të Mbrojtura në vendet e Ballkanit, duke theksuar rëndësinë e konsultimit me palët e interesit, nëpërmjet një procesi pjesëmarrjeje në menaxhimin  dhe qeverisjen e zonave të mbrojtura , në respekt të marrëveshjeve ndërkombëtarë dhe standardeve evropiane. Falënderojmë AKZM-në që konsideroi kontributin e WWF-it, tha Anila Boshnjaku, zyrtare e politikave për Shqipërinë ne WWF Adria.

Duke qenë një vend kandidat për në BE, nëpërmjet miratimit të këtij ligji, Shqipëria bëri një hap përpara në realizimin e angazhimeve të saj në kuadër të standardeve të mjedisit. Miratimi i këtij ligji ishte një angazhim i parashikuar dhe në Planin Kombëtar të Integrimit Evropian të vendit.

 

Një nga arritjet e këtij ligji është fakti që miratimi i shpalljes së një zone të mbrojtur mund të bëhet pasi Këshilli Kombëtar i Territorit të miratojë zonimin. Ky është një hap në drejtim të përfshirjes së vlerësimit të ekosistemeve  në planet e zhvillimit, nëpërmjet gjetjes së ekuilibrit të duhur midis mbrojtjes së natyrës dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe social. Me miratimin e këtij ligji, Këshilli Kombëtar i Territorit, duke miratuar paraprakisht zonimin e zonës përpara shpalljes së saj me vendim të Këshillit të Ministrave, do të përcaktojë edhe llojet e aktiviteteve që mund të ushtrohen në nën-zona të veçanta të saj, duke e bërë më pas të pamundur vendimmarrjen ne favor te ndonjë aktiviteti i cili bie ndesh jo vetëm me planin e menaxhimit të zonës, por edhe me arsyet e shpalljes së kësaj zone.

Risi tjetër që spikatet në këtë projektligj është përfshirja e shoqërisë civile gjatë gjitha fazave të menaxhimit të një zone, duke filluar që në fazën e marrjes së mendimeve për shpalljen e një zone e deri tek hartimi i planit të menaxhimit të saj. Ky është një reflektim i angazhimit të institucioneve shqiptare për të ndjekur marrëveshjet ndërkombëtare si Konventa për Diverzitet Biologjik. Programi i Punës për zonat e mbrojtura , të cilat këshillojnë krijimin e një kuadri ligjor që siguron një sistem qeverisjeje më pjesëmarrje dhe të diversifikuar , i cili mund t’i përgjigjet më mirë sfidave dhe mundësive te reja

Për të ndjekur zbatimin e planeve të menaxhimit në zonat e mbrojtura, ngrihen komitetet e menaxhimit, me përbërje nga institucionet publike vendore si të bujqësisë, të turizmit, të infrastrukturës si dhe nga përfaqësues të OJQ-të. 
 
WWF Adria mund të ofrojë eksperiencat e saj në krijimin e forumeve të palëve të interesit, të cilat mund të shërbejnë si praktikat më të mira për t’u ndjekur gjatë krijimit të komiteteve të menaxhimit , duke zbatuar sa më mirë parimet e qasjes me pjesëmarrje dhe të transparencës përgjatë gjithë ciklit: nga shpallja deri tek menaxhimi dhe monitorimi i planeve të menaxhimit. 
 
Ligji përcakton më së miri dhe rolet dhe përgjegjësitë e strukturave të menaxhimit të zonave të mbrojtura, duke i dhënë një rol të spikatur AKZM-së.  Kjo agjenci është një nga aktorët kryesorë me të cilin WWF Adria do të bashkëpunojë ngushtë për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm të zonave të mbrojtura në Shqipëri, duke respektuar standardet ndërkombëtare lidhur me mbrojtjen e natyrës. 

Miratohet në seancë plenare projektligji “Për Zonat e Mbrojtura”

Në seancën plenare të ditës së sotme u miratua projektligji “Për Zonat e Mbrojtura”  

Qëllimi i projektligjit “Për Zonat e Mbrojtura”, është që të përmirësojë kuadrin ligjor aktual të Zonave të Mbrojtura si një domosdoshmëri ndaj rritjes së kërkesave të menaxhimit dhe mbrojtjes së këtyre territoreve, si dhe ndryshimit të legjislacionit europian në këtë fushë.

Ligji “Për zonat e mbrojtura”, synon përmirësimin e disa elementeve dhe problematikave të vërejtura deri më sot. për Zonat e Mbrojtura duke synuar një menaxhim efektiv dhe të pavarur të të gjithë Zonave të Mbrojtura ekzistuese dhe ato që do të shpallen që nga hartimi i planit të menaxhimit të një zone e deri tek administrimi i vazhdueshëm i saj nëpërmjet menaxherëve që janë strukturat e vartësisë së Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura.

Ligji sjell vetëm përparësi në përfitimet që do të kenë Zonat e Mbrojtura, të shpallura aktualisht apo ato që do të shpallen në të ardhmen duke përcaktuar qartë procedurën e shpalljes së një zone të mbrojtur.

Projektligji “Për Zonat e Mbrojtura” ka kaluar përgjatë një viti në një sërë konsultimesh me publikun. Janë zhvilluar  rreth 12 tavolina të rrumbullakta mbi të cilat është diskutuar drafti me  përfaqësues të universiteteve dhe botës akademike, shoqërisë civile dhe përfaqësues të institucioneve të huaja dhe donatorëve.

Ligji është në përputhje me legjislacionin kombëtar dhe atë ndërkombëtar, madje është edhe transpozim i pjesshëm i Direktivës së Kèshillit 92/43/EEC e 21 Majit 1992 «Pèr ruajtjen e habitateve natyrore, të florës dhe të faunës së egër».

AKZM dhe NaturAL, së bashku në “Panairin Mesdhetar të Turizmit 2017”

AKZM dhe NaturAL, së bashku në “Panairin Mesdhetar të Turizmit 2017”

Më dt: 8-9 prill gjatë “Panairit Mesdhetar i turizmit 2017” u zhvillua një workshop, ku mori pjesë dhe stafi i AKZM-së drejtuar nga kreu i këtij institucioni Z. Zamir Dedej. Ndërkohë pjesëmarrja e AKZM-së gjatë dy ditëve të panairit si pjesë e stendës së AIC ishte e plotë.

“Zyra e Agjencisë Italiane, Tiranë për Zhvillim dhe Bashkëpunim" (AICS Tiranë) morri pjesë dhe mbështeti “Panairin Mesdhetar të Turizmit 2017”, të zhvilluar nga Ministria e Ekonomisë dhe Turizmit.

Në këtë kontekst, AKZM mori pjesë në panair me materiale informuese së bashku me projektet që realizohen me mbështetjen e Kooperacionit Italian (Cooperacione Italiane, NATURA 2000).

Guri i Nikës

Emri i Zonës së Mbrojtur: Guri i Nikës

  1. Kategoria: VI, Zonë e Mbrojtur e Burimeve të Menaxhuara
  2. Vendimi me të cilin është shpallur: Nr.102, datë 15.01.1996
  3. Sipërfaqja: 2 200 ha, vendodhja: Në pjesën Jug-Perëndimore të Pogradecit
  4. Kordinatat: Veri:457063.77 m E;4526502.68 m N, Jug:455515.33 m E; 4516762.06 m N, Lindje:458835.04 m E;4522105.15 m N, Perëndim:455342.85 m E; 4521560.60 m N
  5. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: Pogradec-Guri Nikës (29.2 km;1 h 26 min)
  6. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës: Ariu i murrëm (Ursus arctos)

Klaus Toepfer Fellowship Programme - application period open until 30 May

Klaus Toepfer Fellowship Programme - application period open until 30 May

I want to inform you that the application process to the 2017-2019 cycle of the Klaus Toepfer Fellowship Programme for Future Leaders in Nature

Conservation from the Countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus, West and Central Asia is open from now on, until 30 May, 2017. The extra-occupational programme combines learning on international best conservation practice and policy with management training, network development and a transfer project. Over a period of 1.5 years, four training modules are conducted at the International Academy for Nature Conservation on the Isle of Vilm in English language. Application documents and further information about the programme are available at www.bfn.de/klaus-toepfer-fellowship.html. We kindly ask you to disseminate this information through your networks, and to support eligible candidates from your own institution to apply for the Klaus Toepfer Fellowship Programme.

Who can apply?

The Klaus Toepfer Fellowship Programme targets early-career conservation professionals in the natural resource sector, who have at least three years of professional experience, are fluent in English and preferably not older than 35 years. The programme aims at emerging conservation leaders with proven outstanding abilities and motivation, who have the support of their home organizations to attend the course, a clear commitment to a career in  their country of origin, and are citizens and residents of one of the eligible countries: Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Iran, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, FYR Macedonia, Moldova, Mongolia, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan.

Page 2 of 18

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Norbert Jokl KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay