AKZM

Takim mbi Planin e Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Alpeve, Projekti ECRAN

Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura si dhe grupet e interesit zhvilluan një takim për hartimin e Planit të Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Alpeve, i cili u mbajt në datën 10 nëntor dhe do të vazhdoj deri më 12 nëntor 2 015. Shqipëria është palë përfituese në Projektin ECRAN të financuar nga BE nëpërmjet instrumentit TAIEX. 

Një nga detyrat e ECRAN është dhe përgatitja e një Plani Menaxhimi për një Park Kombëtar me sipërfaqe të gjerë. Shqipëria nëpërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe AKZM  është në proces të shpalljes së Parkut Kombëtar të Alpeve të Shqipërisë dhe për këtë Park Kombëtar, që në vitin 2014 ka filluar procesi i hartimit të planit të menaxhimit me përfshirjen e gjithë palëve të interesuara si pushteti qendror, lokal, banore, biznese e OJF.

“Jemi duke lidhur një kontrat me komunitetin lokal, sepse marrim dhe mendimin e tyre për çdo hap që hedhim, pasi Parku i Alpeve përfshin 2 qarqe të mëdha. Ne mendojmë të sjellim në këtë takim të gjitha elementet që duhen për një menaxhim më të mirë të Parkut Kombëtar të Alpeve. Kjo do të bëjë, që të hartojmë disa politika më të mira në mbrojtje të natyrës dhe jo në shfrytëzim të saj. Ministria e Mjedisit ka dërguar ekspertë në terren, të cilët kanë nevojë për mendimin tuaj”, theksoi Zamir Dedej, Drejtori i AKZM.

Në këtë takim u paraqitën rezultatet e takimeve të mëparshme, u prezantuan rezultatet e procesit të zonimit, u hartuan objektivat specifike. Gjithashtu, po punohet për përcaktimin e veprimeve strategjike të menaxhimit për secilën prej zonave të menaxhimit si dhe po hartohet një listë më e detajuar e aktiviteteve të ndaluara.

Në këtë workshop morën pjesë dy ekspertët e projektit ECRAN,  Znj. Elisabeth Samec dhe Z.Michael Hošek, të cilët janë përgjegjës për pjesën e përfshirjes së gjithë palëve të interesuara në hartimin e Planit të Menaxhimit. Gjithashtu, të pranishëm ishin dhe të ftuar nga dy shtetet fqinje që ndajnë kufi me Parkun Kombëtar të Alpeve të Shqipërisë, përkatësisht nga Mali i Zi e Kosova. Gjatë takimit diskutoi grupi i punës, i cili po punon me shkrimin e hartimin e këtij plani menaxhimi të financuar nga projekti IPA 2013 “Natura 2000” si dhe përfaqësues nga pushteti lokal, qëndror, OJF, banorë e përfaqësues të bizneseve që operojnë në zonën e Alpeve të Shqipërisë.

Takim mbi Planin e Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Alpeve, Projekti ECRAN

Ministria e Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura si dhe grupet e interesit zhvilluan një takim për hartimin e Planit të Menaxhimit të Parkut Kombëtar të Alpeve, i cili u mbajt në datën 10 nëntor dhe do të vazhdoj deri më 12 nëntor 2 015. Shqipëria është palë përfituese në Projektin ECRAN të financuar nga BE nëpërmjet instrumentit TAIEX. 

 Për më shumë informacione, ju lutemi klikoni

Liqeni i Prespave

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar “Prespa”

 1. Kategoria: Park Kombëtar (II)

Vendimi me të cilin është shpallur: Nr.80 dt 18.02.1999; Pjesë e Konventës së Ramsarit me vendimin Nr. 489, Datë 13.06.2013

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: Sip. 27.750 Ha, Prespë, Qarku Korçë        

Kordinatat:

N  41°56’28”

S   40° 40’

E   21 °3’37”

Ë  20 °50’

 1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Rruga auto Korçë-Pika e kalimit kufitar Goricë dhe Rruga nacionale Korçë  Bilisht. Degëzimi Fsh.Tren, Shpella e trenit, Prespa e Vogël

 1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Flora:

Venja (Juniperus excelsa), (Centaurea prespana), (Viola eximia)

Fauna:

Dhia e egër e Ballkanit (Rupicapra r. balcanica).

Ariu i Murme (Ursus arctos)

Pelikani kacurel (Pelicanus Crispus)etj

 1. Monumente natyre:

1-Venjat e Kallamasitrit

2-Zgavra e Zaverit

3-Dushqet e Manastirit Djellas

4-Ishulli I Maligradit

5-Guret e Mumjes

6-Shpella e Tren

4. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës:

Kisha e Shën Marenes, Kallamas

Kisha e Shën Gjergjit Gollomboc,

Kisha e Shën Pjetrit Zaroshkë

Kisha e Shën Mërisë etj

5. Objekte në shërbim të komunitetit:

3 Qendrat e informacionit të P.K. Prespa

Shkolla e mesme Pustec dhe

Shkollat 9- vjeçare

1-Goricë e Vogël

2-Pustec

3-Rakickë

Restorante 10, nga

Këto 4 me shërbim hotelerie

Dy qendra shëndetësore dhe shërbim shëndetësor në çdo fshat

Liqeni i Shkodrës-Lumi i Bunës

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar: Liqeni i Shkodrës

Kategoria e IV

Vendimi me të cilin është shpallur:Nr 684,date 2.11.2005

 

Sipërfaqja 26535Ha.

Vendodhja Ndodhet në Qarkun e Shkodrës ,bashkitë   Shkodër dhe Malësi e madhe. Zonë e mbrojtur (ZM) ndërkufitare. Pjesa e Malit të Zi të liqenit është Park Kombëtar dhe Zonë e Ramsarit. Është liqeni më i madh i Ballkanit dhe një nga më të rëndësishmit e tij

Koordinatat

Kufizohet nga :

Veri: Kufiri shtetëror pika me koordinata (4365915.57L/4661069.80V),

vazhdon përgjatë kufiri shtetëror të vijës së liqenit deri te rruga e Hanit të Hotit, kodra e Kalasë 204.0 m (4370055.25L/4690437.81V);  

Në Lindje:  Kodra e Kalasë 204.0 m (4370055.25L/4690437.81V), vijion përgjatë

rrugës automobilistike Hani i Hotit-Shkodër deri në ndërprejen e rrugës në afërsi të Dobracit (4376407.12L/4662535.07V);  

Në Jug: Me ndërprerjen e rrugës në afërsi të Dobracit

(4376407.12L/4662535.07V), poshtë vijës së verdhë të qytetit të Shkodrës deri te bashkimi i Bunës me lumin e Drinit (4374518.80L/4657264.38V);  

Në Perëndim: Pika e bashkimit të Bunës me lumin e Drinit

(4374518.80L/4657264.38V), kuota 212.o m, maja Taraboshit (594.2 m), maja Golishit (651.8 m), maja Sukës (491.1 m), kufiri shtetëror pika me koordinatat (4365915.57L/4661069.80V).

Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Janë dy rruge qe kufizojnë ketë zone te mbrojtur

Rruga Shkodër Hani I Hotit

Rruga Ura e Bune -Zogaj

Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Zonë e rëndësishme për shpendët në Europe (IBA), afro 40 lloje shpendësh ujore, për llojin globalisht të kërcënuar Phalacrocorax pygmeus apo Pelecanus crispus Në të jetojnë afro 56 lloje peshqish, ndërmjet të cilëve dhe blini (Acipenser sturio) Ndër gjitarët veçojmë llojin globalisht te kërcënuar lundërzen (Lutra lutra).. Zonë me bimësi ujore të pasur ku veçojmë dhe llojet e Librit te kuq si: zambakët e ujit (Nymphaea alba, Nuphar luteum dhe Nymphoides peltata), arra e ujit (Trapa natans) etj.

Monumente natyre

 1. Olistolitet e Kodrës se Tepes
 2. Mbihipja tektonike e Shirokës
 3. Syri i Sheganit
 4. Syri i Gjonit

Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës:

Objekte fetare

Kisha     Shirokë

Xhamia  Shirokë

Kisha     Vrakë

Kisha     Kamicë

Kisha e Bajzës

Xhamia Aliaj

Objekte në shërbim të komunitetit: ​

Qëndra e Peshkimit  Shirokeë

Shkolla mjedisore në Shegan

Fshati i Paqes në Tarabosh.

Kampingu në Vrakë

Shkolla Zogaj, Shirokë,Vrakë, Sterbeq, Kamicë, Jubicë, Bajzë

Shkolla Mjedisore në Shegan

Peizazh i Ujor/Tokësor i Mbrojtur

Lumi Buna dhe të territoreve ligatinore përreth tij

 Kategoria e V

Vendimi me të cilin është shpallur   nr 682 date 2.11.2005

Sipërfaqja, 23027Ha

Vendndodhja, Ndodhet në Qarkun e Shkodrës Bashkia  e Shkodër ku në këtë zonë shtrihen katër njësi administrative, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç,Velipojë.

Koordinatat: Kufijtë e digjitalizuar përfshijnë:

Në Veri: Grykëderdhja e lumit Buna (4362252.56L/4638096.04V), përgjatë

rrjedhjes së lumit Buna deri te pika e bashkimit me lumin Drin, kalon pranë Kosmacit, Kucit, argjinaturës, kodra e Vukatanës (48.0 m), në argjinaturë, pranë urës së Drinit deri te maja Kalaja Xhedatit (217.0 m)-(4385264.41L/4654249.70V); 

Në Lindje:  Maja Kalaja Xhedatit (217.0 m)-(4385264.41L/4654249.70V),

vazhdon në krah të rrugës automobilistike Bushat-Barbullush, në kanalin kullues (Pekesenës), pranë fshatit Ranxë, përgjatë rrugës së Fshatit të Ri, anës kodrës, përgjatë argjinaturës, me vijën ndarëse të kodrave me fushën e Torovicës deri te kuota 107.0 m (4381470.11L/4636550.15V); 

Në Jug:  Kuota 107.0 m (4381470.11L/4636550.15V), kuotat 339.0 m, 386.0 m,

384.0 m, 332.0 m deri te pika me koordinata (4379344.18L/4633806.87V); 

Në Perëndim: Pika me koordinata (4379344.18L/4633806.87V), gjatë vijës

bregdetare të detit Adriatik deri te Grykëderdhja e lumit Buna (4362252.56L/4638096.04V). 

Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

 Rrugët qe te çojnë ne ke te zone te mbrojtur ja ne Shkodër –Velipoje,Shkodër-Dajç,Shkodër -Muriqan

Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

 Lumi ndërkufitar dhe këneta e Domit është një zonë e rëndësishme për shpendët Përmes lumit realizohet migrimi i disa lloje peshqish, si blinit (Acipenser sturio). Në këtë zonë takohet dhe arra e ujit (Trapa natans). Ndër gjitarët veçojmë llojin globalisht te kërcënuar lunderzen (Lutra lutra). ZM ndërkufitare dhe një nga IBA-t (Zonë e Rëndësishme për Shpendët) më të rëndësishme të vëndit. Zonë me bimësi tipike mesdhetare, dhe zonë e arealit të llojit pothuaj në zhdukje të rrënjës (Quercus robur). Në zonë takohen lloje kafshësh të një rëndësie Evropiane si Phalacrocorax pygmeus, Lutra lutra dhe çakalli (Canis aureus). Një lagune me vlera, në mënyrë të veçantë për avifaunën ujore, sidomos për llojet migratore dimërues, një pjesë e të cilëve mbrohen nga konventa e Bonit.

Monumente natyre

Ishulli i Franc Jozefit që tani nuk ekziston

Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës:

Objekte  fetare

Kisha e Obotit

Xhamia e Muriqani

Xhamia e Zuesit

Kisha Shirqit

Xhamia e Mashanit

Kisha e Dajçit

Kisha e Samrishtit

Kisha e Pentarit

Kisha e Luarzë

Kisha e Gomsiqe ere

Kisha e Velipoje plazh

Kisha e Reçit

Kisha e Rrjollit

Xhamia Luarëz

Objekte historike

Kisha e Shirqit

            Objekte në shërbim të komunitetit

Qendra komunitare në Shirq

Qendra e kanoe dhe e biçikletave në  Dajç

Shkollat ne Shirq, Dajç, Rrushkull, Pentar Velipojë (Gomsiqe ere)Velipoje(Plazh), Rrjoll

Qendra informacionit në plazh Velipojë

Qendra  e vizitorëve në Velipojë

Shtatë shtigje biçikletash Ura bahçallëkut-Belaj, Belaj Rezera e Velipojës, Brenda Rezervës së Velipojës, Zyrat Adzm- Vilun, Qendër Plazh-Qerret, Qendër plazh –Rrjoll, Qendër plazh Mali Kolaj.

Kanali i Çukës-Butrint-Kepi i Stillos

Emri i Zonës së Mbrojtur: Kanali i Çukës-Butrint-Kepi i Stillos

 1. Kategoria: Eshtë pjesë e Konventës së Ramsarit që prej datës 28.03.2003 dhe mban nr. 1290

Kategoria II e IUNC-it për Kategorinë e Menaxhimit të Zonave të Mbrojtura.

Nr. Site 1290, dt.28.3.2003

 1. Vendimi

Nr. 531. datë 31.10.2002 i KM “Shpalljen e kompleksit ligatinor të Butrintit dhe të territorit përreth tij (Liqeni i Butrintit, Parku Kombëtar i Butrintit, Kepi i Stillos, ishujt e Ksamilit) zonënatyrore, veçanërisht e mbrojtur dhe përfshirjen e tij në listën e ligatinave me rëndësi ndërkombëtare, veçanërisht si habitate të shpendëve ujorë”.

 1. Sipërfaqja, vendodhja, koordinatat:

Kjo zonë përfshin një sipërfaqe prej 13 500 ha, pjesa qendrore është liqeni i Butrintit (1600 ha).

X= 44 16 175        Y= 44 01 925

Në veri - Kanali i Çukës, rruga automobilistike që lidh fshatin Çukë me Dritasin dhe Pllakën;

Në lindje – vija lidhëse Pllakë –Murrsi, që kalon ne malin e Milesë;

Në jug – Murrsi- kufiri jugor me Greqinë;

Në perëndim – nga derdhja e Bistricës (Kanali i Çukës) deri në kufirin shtetëror me Greqinë, përfshirë ishujt e Ksamilit dhe të Stillos, duke u futur 1 km në thellësi të detit Jon.

 1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Rruga kryesore është ajo nga Saranda përgjatë gadishullit të Ksamilit, drejt Butrintit,

Vrinë-Xarë.

 1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Ruhet në gjendje natyrore pylli mesdhetar përherë i blertë. Florën e përbën 800-900 lloje.

Bimësia që dominon dafina, ilqa, mreta,qelbesi, pralli,valanidhi.

Nga drufrutorët agrumet, ulliri, bimët e arave.

Nga fauna, është e pasur me invertebror, lloje peshqish (68 lloje) qefulli, koca, levreku ngjala, amfibe, reptile.

Në të takohen rreth 247 lloje shpendësh emigrues dhe të vendit, prej të cilëve 70% janë shpend ujorë (çapkat, rosat, koliku, gjeleza, dallandyshe e detit etj).

 1. Monumente natyre
 • Pylli i Butrintit
 • Kanalii Vivarit
 • Liqeni i Rrezës
 • Burimet e kripura të Mullirit (Rrezës)
 1. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës:

Qyteti antik i Butrintit

Kalaja Trekendore (periudhen veneciane)

Kalaja e Ali Pashës (katërkëndore) në grykderdhje të kanalit të Vivarit.

Fusha e Vrinës, lagjia e vjetër romake, rrënoja arkeologjike (bazilika, vila, terma romake)

Rrënojat e ujësjellsit të Butrintit

Diaporit (bazilika, vila dhe terma romake)

Kalivoi (fortifikimi)

Alinura (rrënoja arkeologjike)

Manstiri i Shëngjergjit

 1. Objekte në shërbim të komunitetit:

Qendra kulturore e Ksamilit, qendra shëndetësore, hotele, restorante.

Plazh publik: Plazhi i Manastirit

Plazhe në përdorim: Pasqyrat, Gjiri i Hartës, i Baxhos, Gjiri Poda,i Guvave, Gjiri Bora Bora, i Ksamilit, Gjiri i Varkave.

Laguna e Karavastasë - Pisha e Divjakës

Emri i Zonës së Mbrojtur: Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta

Eshtë pjesë e Konventës së Ramsarit që prej 29/11/1995 dhe mban nr. 781 në Regjistrin Ramsar.

 1. Kategoria: II
 2. Vendimi me të cilin është shpallur: VKM 413, dt 28/8/1994
 3. Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat: Përfshin Pishën e Divjakës 1162 ha, zonën e Kularit 850 ha dhe sip.l agunore prej 3967 ha. midis lumenjve Shkumbin në veri dhe Seman në Jug, në perëndim deti Adriatik dhe lindje kodra e Divjakës.
 4. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion: autostrada SH4 Durrës-Fier deri në rotondën e Cermës së Sipërme (38 km), këtu vazhdohet me destinacion Divjakë për 17 km dhe ke arritur ëe destinacion.
 5. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës. karakterizohet nga pylli me pisha mesdhetare, pisha e butë (pinus pinea) dhe pisha e egër (pinus halopensis). Përfaqësuesi me specifik i faunës është pelikani kaçurrel (pelicanus crispus), laguna është i vetmi vend në Shqipëri ku ai ndërton foletë.
 6. Monumente natyre

1.Ishulli i Kularit

2.Kordoni litoral i lagunës së re

3.Godulla e Pishës

4.Pisha e Egër

5.Ishulli i Pelikanit

6.Vidhat e Zharrnecit

7.Gorrica e kodrës së Kryekuqit

8. Dunat e Oazit Divjakë

7. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës: Kemi disa objekte me rëndësi të veçantë: Kisha e Shën Thanasit në Karavasta (shek. XVIII), rrënojat e qytetit antik të Arnisës.

8. Objekte në shërbim të komunitetit: qendra e vizitorëve, qendra shëndetësore, hotele

Bjeshka e Oroshit

Emri i Zonës së Mbrojtur:  “Bjeshka Oroshit”

 Është e kategorisë Vl:  Zonë e Mbrojtur e Resurseve të Menaxhuara

Bjeshka e Oroshit është shpallur Zonë e Mbrojtur me V.K.M. Nr. 102 datë 15.01.1996.

1. Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat

Bashkia Mirditë, Qarku Lezhë

ZM ka një sipërfaqe  prej 4691.2 ha(sipërfaqe me pyje, inproduktive (boshe) dhe kullota), ndodhet në Njesin Administrative Orosh, Bashkia Mirditë dhe administrohet nga AdZM ZM, Qarku Lezhës.

Kufijtë natyral me: 

Ne veri: Lumi Fan i Vogël, M.Konaj, shkallë Konaj (Njesia Administrative Fan)

             X 41º53’17’’                                          Y 20º 08’ 52’’

Në lindje: Maja Zezë, Maja Gurit Kuq (Nj. A. Orosh)

X   41º 50’ 59’’                                        Y 20º 11’ 34’’                                                         

Në jugë: Fshatrat Merkurth dhe Kurbnesh (Nj. A. Selitë)

X 41º47’ 53’’                                         Y 20º 06’ 34’’

Në përendim: Maja gurit Kalbet (Nj. A. Selitë) M.Gurit Shqipës, Qaf Qiri (Nj. A. Orosh).

X 41º51’ 28’’                                         Y 20º 06’ 32’’

 

 1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Për të arritur ne ZM “Bjeshka Oroshit” shkohet nëpërmjët këtij rrjeti rrugor:

-          Rruga Kombit- Reps-Bulsharë- Ndershenë-Nenshejt

-          Rruga Kombit –Reps- Mashterkor- Grykë Orosh- Nenshejt

-          Rruga Kombit – Klos(Fan)- Shengjin- Shkallë Konaj- Fushë Lugje

 1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Flora e ZM “Bjeshka Oroshit” përfaqësohet më keto llojë kryesore:

Ahu (Fagus silvatica), pisha e zezë(Pinus nigra), Robulli (Pinus heldreichii), Bredhi i bardhe (Abies alba), Dellinja e zeze (Juniperus communis), Delinja e kuqe (Juniperus oxycedrus). 

Ne zonën e ulet (në afërsi të lumit Fani Vogël ne lagjën Vilëz) takohet Bunga(Quercus petrea), Qarri (Quercus  cerris), shkoza e bardhe (Carpinus betulus), Frasheri fletengushte(Fraxinus angustifolia), Boshtra (Forsythia europaea e rrallë që shtrihet buzë lumit Fani Vogël deri në lartësin 800 m).

Edhe flora barishtore është mjatë e pasur me graminace, trumëz, lisën, thundërmushke, mente e shumë barishte të shumë llojshmë.

Fauna përfaqësohët me keto lloje më kryesorë:

Gjitaret: Ariu (Ursus arctos), Ujku (Canis lupus), Dhelpëra (Vulpes vulpes), Iriqi (Erinaceus concolor), Urithi(Talpa), Lepuri i murmë (Lepus capensis), etj

 Shpendet  Shqiponja(Aquila chrysaetos), Skifteri kthetrazi (Alectoris graeca), Thëllënza e malit ( Qyqja(Cuculus canorus), Turtulli (Streptopelia turtur), Qukapiku i vogël (Dentrocopos minor), Bishtëlekundësi (Motocilla), Mëllenja (Turdus merula), Grifsha (Garrullus glandarius), korbi (Corvus corax) etj.

Amfibet: Bretkosa përrenjve (Rana graeca), Bretkosa barkverdhë (Bombina variegate) Thithlopa (Bufo bufo), etj.

Reptilet: Nepërka (Vipera ammodytes), Zhapiu i gjelbër (Lecerta viridis), Hardhuca e barit (Podarcis taurica), Hardhuca e murit(Podarcis muralis), etj.

 

 1. Monumente natyre

Nuk ka monument natyre brenda teritorit të ZM.

 1. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës

-          Në teritorin e Zonës Mbrojtur mund të përmendim disa vende dhe rrenoja objektesh të kultit, si Kishat e Shelbumit, Shengjergjit, Petkut, “mbi Malin e Shenjtit ka qenë vendosur Kuvendi Benediktin dhe nje kishë (pa çati dhe dysheme por vetëm tokën) kushtuar Shen Gjon Pagezuesit martir” shenime: sipas ish Abatit  të Oroshit imzot Prend Doçi. Të gjitha keto objekte fetare kanë qenë të vendosura ne një largesi 200-1000 ml larg nga njera tjetra.

-          “Mali i Shenjtit ne Bjeshket e Oroshit është kryetempulli i krishterimit në Miditë, një nga qendrat benediktine kishtare me të famshme të vendit dhe me gjerë”, marre nga libri Toka e Kadetraleve me autor sudiuesin Ndue Dedaj.

-          Ka vendë të tjëra me toponime të veçanta dhe histori nga me të ndryshmet, siç janë Shkalla Shenjtit, Shpella e Akullit, Baremuzhak, Sharkëz, Qaf Qerep, Maja Shelbumit etj, që tregohen nga banorët e zonës përreth.

-          Vlen të përmendën vende të veçanta atraktive që mund të vizitohen, si Qafa Qirit, Guri Kuq, Frashi, Mulli, Livadhet e Oroshit, Fushe Lugje me Liqenin Artificial, Hurdha Kolecit, Varianti i Tushit, Maja Kamerdhisë etj.

-          Brenda territorit të Zonës Mbrojtur shtrihet fshati Nenshejt dhe lagjia Vilëz që kanë një shtrirje dhe bukuri të vacantë.

Piskal Shqeri

Emri i Zonës së Mbrojtur:Zonë e Mbrojtur e Burimeve të Menaxhuara Piskal Shqeri

 1. Kategoria: VI Zonë e Mbrojtur e Burimeve të Menaxhuara

Vendimi me të cilin është shpallur: VKM 102 date 15.01.1996

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: 5400 ha, Jug – Perendim

Kolonjë

Kordinatat:

X   4460902,8

Y 4462819,6

 1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Ersekë Leskovik – Ruga e Piskalit, Rruga e Sanjollasit – Radimisht, Leskovik - Peshan

 1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Arbutus unedus, Arbutus andreade

Pinus nigra

 1. Monumente natyre: Rrapi i Mbreshanit,

4. Objekte kulturore, fetare, historike brenda zonës:

1.  Xhamia e Mbreshanit

Luzni-Bulaçi

Emri i Zonës së Mbrojtur:Zonë e Mbrojtur e Burimeve të Menaxhuara Luzni-Bulaç

 

 1. Kategoria: VI Zonë e Mbrojtur e Burimeve të Menaxhuara

Vendimi me të cilin është shpallur: VKM 102 date 15.01.1996

Sipërfaqja, vendndodhja-kordinatat: 5900 ha, Bulqizë

Kordinatat:

V 44400834.08l 4609120.46v

L 4444867.80l 4615430.57v

J 4450859.04L 4607097.40V

P 4443632.81l 4604901.96v

 

Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

1. Rruga nacionale

 1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Pyje ahu të përzier me dushk, shkurre

Ujku, ariu,  dhelpra, deri egër

Dardhë-Xhyrë

Emri i Zonës së Mbrojtur: Rezervat Natyror i Menaxhuar “Dardhë-Xhyrë”

 1. Kategoria: IV
 2. Vendimi i Këshillit Ministrave me të cilin është shpallur: nr.102,datë 15.01.1996
 3. Sipërfaqja, vendodhja, kordinatat:

Sipërfaqja: 400 ha

Vendodhja: Stravaj Librazhd

Kordinatat: N 4552905.05, E 530533.09

 1. Rrugët me anë të të cilave shkohet në destinacion

Librazhd- Dardhë (Mali), 20 km

 1. Përfaqësuesit specifik të Florës dhe Faunës

Përfaqësues specifik të florës janë: Ahu (Fagus sylvatica), Dushqet(Quercus sp.), Panja gjethegjërë (Acer obtusatum)

Përfaqësuesit specifik të Faunës janë: Ariu (Ursus arctos), Ujku(Canis lupus), Kaprolli, (Capreolus capreolus), Lepuri i egër (Lepus europaeus), Dhelpra (Vulpes vulpes).

Page 9 of 18

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Norbert Jokl KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay