AKZM

Konferenca "Drejt rrjetit Natura 2000 në Shqipëri"

“Natura 2000” është thembra e vlerave të mbrojtjes së natyrës. Duke përqafuar standardet e BE-së, Shqipëria po përparon drejt plotësimit të kushteve për hapjen e negociatave në kapitullin e mjedisit dhe ndrysheve klimaterike. Projekti NaturAl ka bërë një punë shumë të rëndësishme, duke afruar rrjetin e zonave të mbrojtura në Shqipëri në linjë me rrjetin e BE-së Natura 2000”. tha Ambasadori i BE-së në Shqipëri Soreca, i cili foli në konferencën përmbyllëse të projektit NaturAl në emër të Komisionerit të BE-së për Mjedisin, Peshkimin dhe Çështjet Detare, Karmenu Vella.

Më datën 16-17 Prill u mbajt konferenca përmbyllëse e projektit NaturAL, “Drejt rrjetit Natura 2000 në Shqipëri”.

Në 4 vitet e ekzistencës së tij Projekti i Bashkimit Evropian, NaturAl – “Forcimi i kapaciteteve kombëtare për ruajtjen e natyrës – përgatitja për rrjetin Natura 2000" (2015-2019) ka punuar në forcimin e menaxhimit të zonave të mbrojtura të Shqipërisë duke u përqëndruar në:

 1. Trajnime dhe forcimin e kapaciteteve të AKZM dhe agjencive rajonale: - Rreth 100 persona nga agjencia janë trajnuar në mbrojtjen e biodiversitetit, zbatimin e planeve dhe protokolleve monitoruese, luftës kundër zjarreve dhe fatkeqësive natyrore, zhvillimin e infrastruktures për turistët si dhe kanë marrë pjesë në vizita studimore dhe shkëmbimi brenda dhe jashtë vendit.
 1. Monitorimi i jetës së egër – Eshtë krijuar Databaza Kombëtare e Biodiversitetit (BIONNA) dhe sistemi i menaxhimit dhe informimit të jetës së egër, të cilat përdoren nga rejnxhërsat për të mbledhur dhe analizuar të dhënat e jetës së egër dhe statusin e biodiversitetit në Shqipëri.

Administratat Rajonale të Zonave të Mbrojtura janë pajisur me mjete motorike (makina off-road, motocikleta, bicikleta dhe varka lundrimi) dhe pajisje të tilla si kompjutera dhe mjetet e inspektimit (dylbi, teleskopë, GPS, kamera kurth).

 1. Mardhëniet me komunitetin– Vëmendje e vecantë i është kushtuar komuniteteve që jetojnë në zonat e mbrojtura. 3 qendrat e reja të rindërtuara me fondet e projektit në parqet kombëtare të Divjakë-Karavasta, Llogora dhe Dajt janë shembulli më i mirë i bashkë-ekzistencës mes vizitorëve të parqeve, rejnxhërsave dhe komunitetit vendas.

Projekti ka investuar rreth 1 milion euro në rehabilitimin e infrastrukturës, përmirësimin e kushteve dhe mjediseve të punës për stafet e administrative rajonale në Shkodër, Velipojë, Kukës, Berat, Lezhë, Shebenik, Llogora, Peshkopi, Bredhi i Hotovës, Dajti, Tomori, etj.

 1. 4. Natura 2000 – Janë identifikuar zonat e mundshmë të rrjetit Natura 2000 me interes për komunitetin, duke krijuar një listë paraprake me 43 zona të propozuara. Janë hartuar 13 protokolle monitorimi për specie të caktuara, udhëzime teknike për krijimin e rrjetit Natura2000, plani kombëtar i veprimit për lakuriqët e natës dhe Atlasi i Lakuriqëve të Natës në Shqipëri.

Konferenca përmbyllëse “Drejt Rrjetit Natura 2000” ka sjellë eksperiencën më të mirë të shteteve fqinjë në rrugëtimin e tyre drejt rrjetit Natura 2000 si Kroacia, Serbia e Greqia dhe ka bërë bashkë ekspertët e fushës, donatorë dhe autoritetet vendase për të garantuar rrugëtimin e Shqipërisë drejt Rrjetit më të madh Evropian për mbrojtjen e natyrës, NATURA 2000.

Projekti NaturAl u financua nga Bashkimi Evropian në kuadër të Instrumentit për Asistencë Para Anëtarësimit (IPA 2013) dhe u zbatua nga Agjencia Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim, AICS Unioni Ndërkombëtar për Mbrojtjen e Natyrës IUCN dhe Shoqata Italiane e Botanikës SBI.  

PHAROS4MPAs Ekonomitë Blu dhe Mbrojtja Detare: Mbrojtja e ZMD të Mesdheut në mënyrë që të arrihet Statusi Mjedisor i Mirë

PHAROS4MPAs
Ekonomitë Blu dhe Mbrojtja Detare: Mbrojtja e ZMD të Mesdheut në mënyrë që të arrihet Statusi Mjedisor i Mirë

Nga njëra anë, tendenca aktuale e "zhvillimit të kaltër" në Detin Mesdhe po përshpejtohet dhe së shpejti do të kemi një ritëm të paqëndrueshëm. Në anën tjetër, zonat e mbrojtura detare (MPA), të përcaktuara posaçërisht për të mbrojtur ekosistemet detare, proceset, habitatet dhe speciet, përfaqësojnë sot 7.14% të basenit të Mesdheut, ku objektivi i përcaktuar nga CBD është 10%.

Pavarësisht nga statusi i MPA-ve në mbrojtje të mjedisit, shumë sektorë ekonomikë funksionojnë brenda ose pranë këtyre zonave të mbrojtura.
Strategjia aktuale “të zhvillimit blu” të BE-së nënkupton që ZMD-të  të përballen me gjithnjë e më shumë mbivendosje dhe kërkesa në rritje për zhvillim ekonomik brenda ose pranë kufijve të tyre, me presion dhe ndikim më të lart në mjedisin detar. Në të njëjtën kohë, Direktiva e Strategjisë Detare kërkon që të arrihet Statusi I Mjedisit të Mirë të Deteve Evropiane deri në vitin 2020.

Projekti PHAROS4MPAs shqyrton se si ZMD Mesdhetare janë prekur nga aktivitetet në rritjen e Ekonomisë Blu, dhe ofron një sërë rekomandimesh praktike për palët e interesuara rajonale se si ndikimet në mjedis në sektorët kyç mund të parandalohen ose minimizohen. Inkurajimi i bashkëpunimit ndërkombëtar në rrjetet e ZMD dhe bashkëpunimi ndërmjet shtetit, industrisë dhe aktorëve të tjerë, PHAROS4MPAs synon të rrisë efektivitetin e menaxhimit të ZMD dhe të përmirësojë ruajtjen e ekosistemeve detare në të gjithë Mesdheun.

PHAROS4MPAs fokusohet në sektorët e mëposhtëm të ekonomisë blu:

 • ● Transportet detare dhe portet industriale
  ● Krocere● Varkat
  turistike ● Shëtitjet
  me varkë● Prodhimi i
  Energjisë me anë të erës në det të hapur ● Akuakulturë ● Peshkimi
  rekreativ ●
  Aktiviteti i Pëlumbarëve● Peshkimi
  në shkallë të vogël (artizanal)

Qasja e këtij projekti është të vendosë të gjitha palët në mënyrë të barabartë - nga drejtuesit e ZMD, tek autoritetet e MDM dhe përfaqësuesit e sektorëve të biznesit - dhe të krijojnë kushtet për një ekonomi të qëndrueshme blu dhe një mjedis të shëndetshëm detar në dhe rreth Zonave të Mbrojtura Detare, ZMD.

Rezultatet përfshijnë dhënien e një bazë rekomandimesh të përbashkëta, politika të përbashkëta dhe mjetet për t’i arritur ato sipas ndarjeve të rrjetit MedPAN, autoritetet e MSP, Komisioni Evropian, Konventa e Barcelonës dhe sektorët e ndryshëm detar.

 

Projekti, zgjat 18 muaj nga shkurti 2018 deri në korrik 2019, bashkëfinancohet nga Interreg Med, një program i financuar nga Fondi Evropian për Zhvillim Rajonal.

 

PHAROS4MPAs NË NUMRA

Project website : https://pharos4mpas.interreg-med.eu/

 

Page 1 of 19

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay