BioNNA

Organizimi i duhur i të dhënave të biodiversitetit dhe qasja e tij është me rëndësi të madhe për hartimin e politikave dhe strategjive, vlerësimeve strategjike dhe identifikimin e prioriteteve të ndërhyrjes, si në nivel global dhe kombëtar. Qasja elektronike në informacionin e biodiversitetit është një detyrë prioritare në mbarë botën, veçanërisht që nga Samiti i Tokës në Rio në 1992. Ky interes çoi në një progres të fortë në fushën e Informatikës së Biodiversitetit, i cili prodhoi rezultate të rëndësishme, siç është krijimi i rrjeteve të globalizuara të biodiversitetit (GBIF – http://www.gbif.org/ – dhe BioCASE – http://www.biocase.org/), si dhe disa iniciativa kombëtare.