Shpella e Shënavlashit (Shënandoi)

Ndodhet në lindje të qytetit të Laçit, 250 m mbi nivelin e detit. Përbën një shpellë karstike të formuar në gëlqerorët e kretës së sipërmë. Është e gjatë disa metra, e gjerë deri në 3 - 4 m. dhe e lartë 2 - 3 m.. Shpella ka konkrecione të shumta.Legjenda e lidh me shenjtin e Shënandout. Shërben si vend peligrinazhi fetar. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), fetare, didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet, duke marrë rrugën Laç – kisha e Shënandout.

 

< Faqja Mbrapa -------------- Faqja Tjeter >

<<< Faqja Pare -------------- Faqja Fundit >>>

Qarku Lezhe