Rrapi i Leskovikut

 

Gjëndet pranë qëndrës së bashkisë së Leskovikut në rrethin e Kolonjës, 900 m mbi nivelin e detit. Përfaqëson një dru të veçuar rrapi (Platanius Orientalis) me kurorë në trajtën e një kupole, lartësi 18 m, diametër të trungut 140 cm, perimetër 440 cm, ndërsa mosha 300 vjeçare. Ka vlera shkencore (biologjike), didaktike, estetike e turistike. Vizitohet sipas intinerareve qyteti i Ersekës – Leskovik ose qyteti i Përmetit – Leskovik

 

< Faqja Mbrapa -------------- Faqja Tjeter >

<<< Faqja Pare -------------- Faqja Fundit >>>

Qarku Korçe