Lisi i Kodrës së Varreve – Urxuall

Gjëndet në kodrën e varrezave të fshatit Urxuall, komuna Derjan të rrethit të Matit, në lartësinë e rreth 600 m mbi nivelin e detit. Përfaqëson një dru shparthi të veçuar. Është ruajtur nga vet banorët dhe ende është në gjëndje të mirë, po ka dëmtime të pjesëshme nga faktorë natyrorë. Ndodhet. Lartësia e drurit është 18 m, diametri i tij arrin në 90 cm e perimetri 280 cm. Ka 7 degë që nisin nga lartësia 3 m mbi sipërfaqen e tokës. Perimetri i kurorës ombrellore është 18 m, ndërsa mosha e drurit 280 vjeçare. Ka vlera biologjike, didaktike e fetare. Vizitohet sipas intinerarit Shoshaj – Derjan – Urxuall.

 

< Faqja Mbrapa -------------- Faqja Tjeter >

<<< Faqja Pare -------------- Faqja Fundit >>>

Qarku Diber