Lisi i qafë Shënkollit

Ndodhet në afërsi të fshatit Dukagjin, 650 m mbi nivelin e detit. Përbën disa drurë lisi, me trung dhe kurorë të veçantë (piramidale), me lartësi 21 m dhe diametër të trungut rrethrreth 1 m dhe moshë mbi 250 vjeçare. Kanë vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Mund të vizitohet sipas intinerarit Burrel – Dukagjin

 

< Faqja Mbrapa -------------- Faqja Tjeter >

<<< Faqja Pare -------------- Faqja Fundit >>>

Qarku Diber