Lisat e Lam Pores

Ndodhet në afërsi të fshatit Macukull, komuna me të njëjtin emër në rrethin e Matit, 700 m mbi nivelin e detit. Përbën drurë lisi të bashkuar në një trung me lartësi 16 m, diametri i trungut është deri 110 cm, ndërsa perimetri i tij është 340 cm dhe moshë mbi 320 vjeçare. Kanë kurorë të rregullt ombrellore, perimetri i së cilës arrin në 25 m Ka vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet sipas rrugës rurale qyteti i Burrelit – Shoshaj – Qafë Murrë – Macukull.

 

< Faqja Mbrapa -------------- Faqja Tjeter >

<<< Faqja Pare -------------- Faqja Fundit >>>

Qarku Diber