Lisi i Tushës, Frankth

Ndodhet në afërsi të fshatit Frankth., 800 m mbi nivelin e detit. Përbën një dru lisi, me trung dhe kurorë të veçantë (kërpudhe) me lartësi 20 m dhe diametër të trungut rreth 2,4 m dhe moshë mbi 150 vjeçare. Ka vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet sipas rrugës Burrel – Frankth

 

< Faqja Mbrapa -------------- Faqja Tjeter >

<<< Faqja Pare -------------- Faqja Fundit >>>

Qarku Diber