Guri i Gjatë – Urxuall

Ndodhet në afërsi të fshatit Urxuall, komuna Derjan në rrethin e Matit, 600 m mbi nivelin e detit. Përbën një gur ranor dhe konglomeratik, me formë të veçantë (mullari të stërzgjatur) në shpat mali dhe i veçuar nga të tjerët përreth. Lartësia e tij është mbi 20 m, gjërësia 10 – 15 m. Rrëpira shkëmbore ku ndodhet është 20 – 25 m e lartë dhe mbi 30 m e gjerë. Është formuar nga grryerja e agjentëve atmosferikë. Në rrëzën e shpatit ka blloqe shkëmborë të rrëzuar me volum prej dhjetra m³. Përgjatë saj kalon rruga këmbësore për në Urxuall e Dukagjin. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet sipas rrugës rurale Shoshaj (Burrel) – Derjan – Urxuall.

 

 

< Faqja Mbrapa -------------- Faqja Tjeter >

<<< Faqja Pare -------------- Faqja Fundit >>>

Qarku Diber