Ekspertët

AKZAM: - LISTA E EKSPERTËVE DHE BASHKËPUNTORËVE

AKZM bashkëpunon me eksperte shqiptare dhe te huaj qe operojne ne fushen e mjedisit ne kuader te studimeve, zhvillimit dhe menaxhimit te zonave te mbrojtura, natyres ne Republiken e Shqiperise

EMER MBIEMEREkspert i.....
CV e shkurter
EMER MBIEMERexp
cv
EMER MBIEMERexp
EMER MBIEMER exp
EMER MBIEMERexp
EMER MBIEMERexp

AKAZM Studime dhe Projekte

Studime për zonat e mbrojtura75%
Konferenca dhe botime75%
Projekte kombëtare75%
Projekte ndërkombëtare75%

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay