AKZM

Rregullorja e brendshme e funksionimit të AKZM

RREGULLORE E BRENDSHME PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMINTË AGJENCISË KOMBËTARE TË ZONAVE TË MBROJTURA DHE ADMINISTRATËS RAJONALE TË ZONAVE TË MBROJTURAKREU IDISPOZITA TË PËRGJITHSHMENeni 1Objekti i rregulloresRregullorja e brendshme e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura (në vijim “rregullorja”), vendos rregullat normative të marrëdhënieve që krijohen midis subjekteve pjesmarrëse në veprimtarinë e saj, të cilat përcaktojnë të drejtat e detyrimet e punonjësve, rregullat për ushtrimin e funksioneve në mënyrë të kualifikuar…

Administrata Vlorë

 Vlorë 1Përgjegjës sektori menaxhimi 1Përgjegjës sektori monitorimi Parku Kombëtar Detar: Sazan Karaburun Parku Kombëtar: Llogara-Karaburun 1 Specialist monitorimi 1 Specialist menaxhimi Parku Kombëtar Detar: Sazan Karaburun 2 Roje mjedisore Parku Kombëtar: Llogara-Karaburun 3 Roje mjedisore Porto-Palermo (së shpejti zm) 2 Roje mjedisore Ana e Lumit, Vjosë-Pish Poro-Nartë 1 Specialist monitorimi 1 Specialist menaxhimi 5 Roje mjedisore   Sarandë, Delvinë Parku Kombëtar: Butrint Rrëzomë-Syri i Kaltër 1 Specialist menaxhimi 1 Specialist…

Administrata Tiranë

Tiranë 1 Drejtor 1 Përgjegjës sektori i menaxhimi 1 Përgjegjës sektori i monitorimit 2 Specialist menaxhimi 1 Specialist monitorimi Parku Kombëtar: Mali i Dajtit 3 Roje mjedisore Peisazh i Mbrojtur- Mali me Gropa-Bizë- Martanesh 2 Roje mjedisore   Kavajë Parku Kombëtar: Divjakë Karavasta 1 Specialist monitorimi 1 Roje mjedisore

Administrata Shkodër

Shkodër 1 Drejtor 1 Përgjegjës sektori monitorimi 3 Specialist monitorimi 2 specialist menaxhimi Parku Kombëtar: Theth 2 Roje mjedisore Bregu Perëndimor i Lumit Buna 1 Roje mjedisore   Shkodër/Malësi e Madhe Liqeni i Shkodrës 3 Roje mjedisore Rezervati Natyror Velipojë 5 Roje mjedisore Mali i Taroboshit 1 Roje mjedisore Këneta e Domnit, Maja e Zezë 1 Roje mjedisore Bregu Lindor i Lumit Buna 1 Roje mjedisore

Administrata Lezhë

Lezhë 1 Drejtor 1 Specialist menaxhimi, arkivistë, protokoll Rezervat Natyror i Menaxhuar: Kune-Vain 1 Specialist monitorimi 1 Specialist menaxhimi 1 Roje mjedisore Ishëm, Rruga e Vainit deri në Hidrovor 1 Specialist monitorimi 1 Roje mjedisore, Rruga e Vainit deri në Hidrovor   Mirditë Bjeshkët e Oroshit 2 Roje mjedisore Hidrovorë-Ruga e Plazhit, Patok-Bërzanë Rruga e Plazhit-Patok, Ishëm 1 Specialist menaxhimi 1 Roje mjedisore, Hidrovorë-Ruga e Plazhit, Patok-Bërzanë 1 Roje mjedisore,…

Administrata Korçë

Korçë 1 Drejtor Parku Kombëtar Prespë 1 Përgjegjës sektori menaxhimi 1 Përgjegjës sektori monitorimi 1 Specialist monitorimi 5 Roje mjedisore Parku Kombëtar Bredhi i Drenovës 1 Specialist menaxhimi 4 Roje mjedisore   Devoll/Kolonjë/Pogradec Parku Natyror: Cangonj, Peisazh i Mbrojtur: Nikolic 1 Specialist monitorimi Parku Kombëtar: Bredhi i Hotovës, Rezervat Natyror i Burimeve të Menaxhuara: Piskal 1 Specialist monitorimi 2 Roje mjedisore Peisazh i Mbrojtur: Liqeni i Pogradecit Rezervat Natyror i…

Administrata Kukës

Kukës 1 Drejtor 1 Specialist monitorimi Kortinikë-Tërthorë 1 Specialist menaxhimi Gjallicë Teje 1 Specialist menaxhimi Kallabak-Çajë-Përroi i Lushit 1 Specialist monitorimi Korrtnik Përroi i Lushit 1 Roje mjedisore   Tropojë 1 Specialist menaxhimi Valbonë-Dragobi, Valbonë-Çerem 1 Roje mjedisore Çerem-Shoshan, Valbonë-Çerem 1 Roje mjedisore Lumi i Gashit 1 Roje mjedisore   Has Drini i Bardhë Haishta, Liqeni i Kuq, Has 1 Roje mjedisore

Administrata Gjirokastër

Gjirokastër 1 Drejtor 1 Përgjegjës sektori monitorimi 1 Përgjegjës sektori menaxhimi Monument Natyre: Bredhi i Sotirës 1 Specialist menaxhimi 1 Roje mjedisore Rezervat Strikt Natyror: Kardhiq 1 Specialist menaxhimi 1 Roje mjedisore   Përmet Parku Kombëtar Bredhi i Hotovës 3 Specialist monitorimi 1 Specialist menaxhimi 6 Roje mjedisore

Administrata Fier

Fier 1 Drejtor 1 Përgjegjës sek.menaxhimi 1 Përgjegjës sek.monitorimi Pish Poro, Monumentet e Natyrës 1 Specialist monitorimi Pish Poro, Vjosë 1 Roje mjedisore Darëzezë-Seman 1 Specialist monitorimi 1 Roje mjedisore   Lushnje Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta 3 Specialist menaxhimi 7 Roje mjedisore

Administrata Elbasan

Elbasan 1 Drejtor 1 Përgjegjës sek. menaxhimi 1 Përgjegjës sek. monitorimi 2 Specialist menaxhimi   Librazhd Rrajcë-Kokrev Stavraj 1 Specialist monitorimi 2 Roje mjedisore Stëblevë-Letem, Qarrishtë-Hotolisht 1 Specialist monitorimi 2 Roje mjedisore: Stëblevë-Letem 2 Roje mjedisore: Qarrishtë-Hotolisht Kuturmanë, Stravaj, Dardhë-Xhyrë, Polis-Sopot 1 Specialist monitorimi 1 Roje mjedisore: Kuturmanë 1 Roje mjedisore: Stravaj 1 Roje mjedisore: Dardhë-Xhyrë, Polis-Sopot   Gramsh Parku Kombëtar Tomor 1 Roje mjedisore Monumentet e Natyrës, Gramsh 1…

Administrata Durrës

Durrës 1 Drejtor 1 Përgjegjës sek.menaxhimi 1 Përgjegjës sek.monitorimi Rrushkull, Shën Pjetër 1 Specialist menaxhimi 2 Roje mjedisore Kepi i Rodonit, Kallmi, Shkëmbi i Kavajës 1 Specialist monitorimi 1 Roje mjedisore   Krujë Parku Kombëtar Qafshtamë, Bruzë, Razën 1 Specialist menaxhimi 1 Roje mjedisore Parku Komëbtar Qafshtamë, Shkretë 1 Specialist monitorimi 1 Roje mjedisore

Administrata Dibër

Administrata Dibër Dibër 1 Drejtor 1 Përgjegjës sek.menaxhimi 1 Specialist menaxhimi 1 Përgjegjës sek.monitorimi 1 Specialist monitorimi   Mat 1 Specialist monitorimi 1 Specialist menaxhimi   Bulqizë 1 Specialist monitorimi 1 Specialist menaxhimi   Parku Kombëtar: Lurë, Luzni-Bulac (Dibër) 2 Roje mjedisore Peisazh Natyror: Korab-Kortnik (Dibër) 2 Roje mjedisore Peisazh i Mbrojtur: Mali me Gropa-Bizë-Martanesh (Bulqizë) Parku Kombëtar Shebenik-Jabllanic 1 Roje mjedisore Peisazh i Mbrojtur: Mali me Gropa-Bizë-Martanesh (Bulqizë-Mat) Parku…

Administrata Berat

Administrata Berat Berat                 1 Drejtor 1 Përgjegjës Sektori Menaxhimi 1 Specialist menaxhimi 1 Përgjegjës Sektori Monitorimi 2 Specialist Monitorimi Dardh, Tomorr-Lybesh (Berat) 1 Specialist Menaxhimi 2 Roje mjedisore në Dardh 2 Roje mjedisore në Tomorr-Lybesh   Skrapar Gjerbës-Ujanik-Tërrovë, Bogovë, Dobrush 1 Specialist monitorimi 1 Roje mjedisore në Gjerbës-Ujanik-Tërrovë 1 Roje mjedisore në Bogovë 1 Roje mjedisore në Dobrush

AKZM, Programi i transparences

I. HYRJE   Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Agjencinë Kombetare e Zonave te Mbrojtura (AKZM). Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI). Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje AP) ndërton dhe rrit transparencën në punën e…

Privatësia dhe siguria e informacionit

Politika e Privacise 1. Cfare informacioni mbahet prej jush Kur ju perdorni faqen tone, ne rast se ju logoheni, ne mund te mbajme prej jush nje informacion te pergjithshem qe ju identifikon—emrin tuaj, adresen, email-in, numrin e telefonit, si dhe cdo informacion qe ju siguroni per te hapur llogarine tuaj ne faqen www.akzm.gov.al. Ne mund te mbajme informacionin tuaj per perdorim nga pale te treta, si per shembull, firmat e…

Termat e Përdorimit

Ky seksion përmban informacion për perdorimin e të gjitha faqeve te internetit të AKZM si dhe detaje mbi politikat që Agjencia i permbahet. Kushte e përdorimit dhe politikat janë të përditësuar në menyre te perhershme. TERMAT E PËRDORIMIT PËR KËTË FAQE INTRENETI AKZM ka përcaktuar informacione specifike mbi se si ju mund të përdorni këtë faqe. Këtu do të gjeni informacionin se si kjo faqe është projektuar për ta bërë…

STRATEGJIA E ZHVILLIMIT E ZM

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura Programi Strategjik afatshkurtër dhe afatmesëm 2015-2020 Hyrje Qeveria e Shqipërisë ka miratuar një sistem përfaqësues të zonave të mbrojtura (ZM), që shtrihet në pothuajse 16% të territorit të vendit. Baza e sistemit të zonave të mbrojtura konsiston kryesisht në 15 parqe kombëtare, disa rezervate natyrore të menaxhuara e pejzazhe të mbrojtura, në të cilat strehohen vlerat më të mëdha natyrore dhe biodiversitetit në vend.…

Ligje, Vendime, Urdhëra dhe akte të tjera ligjore e nënligjore

1. Ligje Ligji Nr. 68/2014 për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9587, datë 20.07.2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit" Ligji Nr. 7/2014 "Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë" Ligji "Për ratifikimin e Konventës së Bernës" Ligji Nr. 8905. datë 06.06.2002 "Për mbrojtjen e mjedisit detar nga ndotja dhe dëmtimi" Ligji Nr. 8906, datë 06.06.2002 "Për zonat e mbrojtura" Ligji për mbrojtjen e liqeneve ndërkufitare Ligji…

Kontakt

Për çdo informacion ju lutem na kontaktoni në adresën: Rruga Norbert Jokl, KP:1000, Tiranë, Shqipëri Kontakt i drejtpërdrejtë: info@akzm.gov.al+355 4 222 50 68

Na shkruani në adresën tonë:

Na ndiqni në rrjetet Sociale:
Page 1 of 2

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay