Projekte

Mbrojtja, Përmirësimi dhe Menaxhimi i Integruar i Mjedisit Detar dhe i Burimeve Ndërkufitare ECOSEA

Titulli:                         Mbrojtja, Përmirësimi dhe Menaxhimi i Integruar i Mjedisit Detar dhe i Burimeve Ndërkufitare ECOSEA

Financuesi:                  Bashkimi Evropian - IPA Adriatic

Kohëzgjatja:                2012-2015

Zona e zbatimit:          Zonat bregdetare, detare dhe ndërkufitare

 

Aktivitetet kryesore:

  1. Përmirësimi i ekosistemeve detare dhe bregdetare duke propozuar modele për një menaxhim të koordinuar të peshkimit, me aktivitete direkte për të përmirësuar qëndrueshmërinë e peshkimit dhe forcimin e biodiversitetit detar.
  2. Përpilimi i raportit nga biologët detarë për identifikimin e zonave me rëndësi të biodiversitetit.

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay