Projekte

Profili sektorial në Mjedis dhe në Ndryshimet Klimatike-IPA 2013

Titulli:        Profili sektorial në Mjedis dhe në Ndryshimet Klimatike-IPA 2013

 

 

Financuesi:                  Bashkimi Evropian

Kohëzgjatja:                2015-2017

Zona e zbatimit:          Shtrirja në të gjithë vendin

 

Aktivitetet kryesore:

  1. Përmbushja e udhëzimeve të UNFCCC dhe rregullores së BE për ndryshimet klimatike. dhe afrimi i legjislacionit shqiptar me atë Evropian.
  2. Mbrojtja e mjedisit; forcimi i mbrojtjes së mjedisit përmes krijimit të ZM.
  3. Menaxhimi i mbetjeve; përgatitja e Shqipërisë për të ricikluar, ripërdorur dhe menaxhuar mbetjet si një lëvizje strategjike drejt zhvillimit të qëndrueshëm.

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay