Projekte

Forcimi i Kapaciteteve kombëtare në mbrojtjen e Natyrës - përgatitja për rrjetin Natura 2000

Titulli:                       Forcimi i Kapaciteteve kombëtare në mbrojtjen e Natyrës - përgatitja për rrjetin Natura 2000

Financuesi:                  MAECI/DGCS

Kohëzgjatja:                40 muaj

Zona e zbatimit:          Zonat e mbrojtura

 

Aktivitetet kryesore:

  1. Vlerësimi i gjendjes së ZM dhe sistemit kombëtar të ZM.
  2. Implementimi i Planit të Menaxhimit të ZM.
  3. Përgatitja e listës paraprake të vendeve NATURA 2000 në Shqipëri.

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay