Projekte

Themelimi i Sistemit Informatik te Monitorimit dhe Menaxhimit Mjedisor në linjë me Raportimin Global

Titulli:                         Themelimi i Sistemit Informatik te Monitorimit dhe Menaxhimit Mjedisor në linjë me Raportimin Global

 

Financuesi:                  GEF

Kohëzgjatja:                2015-2019

Zona e zbatimit:          Në të gjithë vendin

 

 

 

Aktivitetet kryesore:

  1. Kërkimi dhe zhvillimi i rekomandimeve për mënyrën më të mirë të mundësimit të informacionit për banorët brenda apo rreth ZM, duke marre parasysh diferencat gjinore në punësim dhe pjesëmarrje civile.
  2. Draft rekomandime për grumbullimin e të dhënave mjedisore të qëndrueshme dhe në terma afatgjatë si dhe diskutimi me institucionet qeveritare .

      3.  Mundësimi i mbështetjes logjistike dhe teknike sipas nevojës, duke përfshirë              trajnime dhe manuale perdorimi për një qendër informacioni të vendosur në                Qendrën e Informacionit të Ministrisë së Mjedisit.                  

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay