Projekte

Përmirësimi i mbulimit dhe efikasitetit të menaxhimit të zonave të mbrojtura detare dhe bregdetare

Titulli:                      Përmirësimi i mbulimit dhe efikasitetit të menaxhimit të zonave të mbrojtura detare dhe bregdetare

 

 

Financuesi:                  GEF/UNDP, MM

Kohëzgjatja:                2011-2016

Zona e zbatimit:          Rrjeti i zonave të mbrojtura detare dhe bregdetare

 

 

 

Aktivitetet kryesore:

  1. Përgatitja e planit strategjik për zonat detare dhe bregdetare duke u fokusuar në zgjerimin e tyre, me një vizion 10 vjecar.
  2. Ngritja e një sistemi të vetëm monitorimi, të ZMDB, për t’u aplikuar në nivel lokal, veçanërisht monitorimi i Karaburun – Sazan.
  3. Përgatitja e një dokumenti udhëzues për ngritjen e një sistemi financimi për zonat e mbrojtura detare dhe bregdetare
  4.  Mbështetje për ngritjen e kapaciteteve për menaxhimin e zonave të mbrojtura, planeve të biznesit etj.

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay