Projekte

Parku Biosferik Ndërkufitar i Prespës – Mbështetje PK Prespa

Titulli:             Parku Biosferik Ndërkufitar i Prespës – Mbështetje PK Prespa

Financuesi:                  Qeveria Gjermane, Banka KfË

Kohëzgjatja:                2011-2015

Zona e zbatimit:          Rajoni i Prespës

 

Aktivitetet kryesore:

  1. Menaxhimi i masave mbrojtëse si dhe forcimin e kapaciteteve të administratës së parkut
  2. Menaxhimi i Qëndrueshëm të Pyjeve dhe Kullotave
  3. Rritja e ndërgjegjësimit dhe përfshirja e komunitetit
  4. Integrimi në Konceptin e Biosferës dhe koordinimi me programet e tjera në rajonin e përfshirë.

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay