Projekte

Projekti i Shërbimeve Mjedisore

Titulli:             Projekti i Shërbimeve Mjedisore

Financuesi:                  IBRD, GEF, SIDA, MM
Kohëzgjatja:                2015-2019
Zona e zbatimit:          Zona të prirura ndaj erozionit në pjesën rurale dhe malore të vendit

 

Aktivitetet kryesore:

  1. Përditësimi i Inventarit Kombëtar të Pyjeve me të dhëna se si ka ndryshuar mbulimi dhe volumi i pyjeve, gjatë periudhës së përcaktuar për ndërhyrje.
  2. Mbështetje për planifikimin e menaxhimit të pyjeve, si pyje prodhuese të menaxhuara nga shteti (duke përjashtuar ZM)
  3. Krijimi i Sistemit të Informacionit për Pyjet Shqiptare (AIFIS)
  4. Promovimie të ardhurave rurale, nëpërmjet analizës zinxhir të vlerave dhe përgatitjen e produkteve pyjore të përpunimit dhe planeve të marketingut në periudha afatshkurtër dhe afatmesme.

Titulli:                      

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay