Njoftime

Menaxher i Pavarur i Projektit për zbatimin e një Qendre për Shpëtimin e arinjve në Shqipëri

Kerkohet Menaxher i Pavarur i Projektit për zbatimin e një Qendre për Shpëtimin e arinjve në Shqipëri

FOUR PAWS International është një organizatë ndërkombëtare e cila kujdeset për mirëqenien e kafshëve. Ajo është me seli në Vjenë si dhe ka disa zyra dhe projektesh në mbarë botën. FOUR PAWS synon të mbështesë qeverinë shqiptare në ndërtimin e një qendre shpëtimi për arinjtë keqtrajtuar në Shqipëri. Përveç çështjes së shëndetit të kafshëve, projekti do të fokusohet në edukimin për mirëqenien e kafshëve, natyrës dhe mbrojtjen e mjedisit. FOUR PAWS është duke kërkuar për një konsulent për të menaxhuar zbatimin e projektit në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë shqiptare. Konsulenti do të ketë një kontratë pune për rreth 10 deri në 20 orë në javë (duke filluar mundësisht nga 15 korrik 2016).

 

Free lanced Project Manager
for implementation of a Bear Rescue Center in Albania
FOUR PAWS (VIER PFOTEN) International is an international animal welfare organization headquartered in Vienna with several offices and projects around the world. FOUR PAWS intends to support the Albanian government in building a rescue center for mistreated bears from Albania. Beside the animal welfare issue the project will also focus on education for animal welfare, nature and environmental protection.
FOUR PAWS is looking for a consultant to manage the implementation of the project in close cooperation with the Albanian government on honorary contract for around 10 to 20 hours per week (starting preferably from July 15th 2016).
The project manager should
 Coordinate the implementation of the project according to the objectives and standards of FOUR PAWS
 Support the responsible department of the Albanian Ministry of Environment with the creation of a sanctuary concept and all necessary documents for financial application
 Liaise and build up a network with local and regional authorities and other stakeholders
 Define the budget, financial expenditures and incomes of the investment and running business
 Support Ministry with creation of a Fundraising strategy and the application for (external) sponsorship
 Hosting international delegation of FOUR PAWS and related stakeholders in Albania
 Establish contacts with bear owners and support rescue actions
 If necessary act as contact person for Albanian media in close consultation with FOUR PAWS
Key requirements
 University studies and/or longstanding professional experience preferably in business economics or law
 Excellent communication, organizational and administration skills
 Very good skills & expertise in negotiation and lobbying with private and public institutions
 Very good written and spoken English
 Computer literacy (Internet, MS Office requested, MS Project welcome)
 Driving license
 Personal identification with animal welfare nature & conservation topics
Please send your comprehensive application documents (CV, resume, references) via E-Mail to Ms. Ulrike Wüstner, ulrike.wuestner@vier-pfoten.org

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay