Njoftime

Kurs 8 javor on line

Kurs 8 javor on line:

Kursi ka për qëllim trajnimin e hartuesëve të politikave, menaxherët dhe praktikuesit e sistemeve të zonave të mbrojtura. Pjesëmarrësit do të fitojnë një mënyrë të re konvceptimi që do t’u shërbejë për zgjidhjen e çështjeve kryesore që lidhen me hartimin dhe menaxhimin e sistemeve të zonave të mbrojtura. Ata do të kenë një shans për të ndërvepruar me specialistë të zonave të mbrojtura nga të ndryshme nga vende të ndryshme dhe ekspertë globale nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara, IUCN, WWF dhe Natyra Conservancy.

Plani mësimor:

Temat përfshijnë:

Java 1: Hyrje: Zonat e Mbrojtura në shtete të ndryshme

Java 2: Mbrojtja sektoriale, në Zonat e Mbrojtura, peisazhi, panoramë detare, integrimit

Java 3: Zonat e mbrojtura ndërkufitare

Java 4: Teknologjia e duhur për Zonat e Mbrojtura

Java 5:  Financat e Zonave të Mbrojtura

Java 6: Zonat e Mbrojtura dhe ndryshimet klimatike

Java 7: Zonat e Mbrojtura, qeverisja dhe pjesëmarrja

Java 8: Monitorimi i Zonave të Mbrojtura

 

Në përfundim PNUD do t’i japë çertifikatë pjesëmarrësve të kursit

Kursi është në dispozicion në gjuhët: anglisht, spanjisht dhe frëngjisht

Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni Heena Ahmed në adresën: heena.ahmed@undp.org.

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay