Lajmet e fundit

Lista e Zonave të Mbrojtura dhe aktet e miratimit të tyre

RRJETI I ZONAVE TE MBROJTURA NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE

Nr.

Kategoria

Qarku

Rrethi

Emëri i ZM

Miratimi

Nr.ZM

Sipërf.

Ha

1 I Kukës Tropojë LumiiGashit VKMnr.102,datë15.01.1996 1 3,000.0
2 I Gjirokastër Gjirokastër Kardhiq VKMnr.102,datë15.01.1996 1 1,800.0
  SHUMAI RezervatStriktNatyror/RezervatShkencor   2 4,800.0
3   Shkodër Shkoder Thethi VKMnr.96,datë21.11.1966 1 2,630.0
4 II Dibër Dibër Lura VKMnr.96,datë21.11.1966 1 1,280.0
5 II Vlorë Vlorë Llogara VKMnr.96,datë21.11.1966 1 1,010.0
6 II Koë Koë BredhiiDrenovës VKMnr.96,datë21.11.1966 1 1,380.0
8 II Kukës Tropojë LuginaeValbonës VKMnr.102,datë15.01.1996 1 8,000.0
9 II Durrës Kruje QafëShta VKMnr.102,datë15.01.1996 1 2,000.0
10 II Dibër Mat ZallGjoçaj VKMnr.102,datë15.01.1996 1 140.0
11 II Koë Koë Prespa VKMnr. 80,datë18.02.1999 1 27,750.0
12 II Vlorë Saran Butrinti VKMnr. 134,datë20.02.2013 1 9,424.4
13 II Tiranë,Durres   MaliiDajtit VKMnr.402,datë21.06.2006 1 29,216.9
    Tirane Tirane MaliIDajtit VKMnr.402,datë21.06.2006   26,772.7
    Durres Kruje MaliIDajtit VKMnr.402,datë21.06.2006   2,444.2
14 II Fier,Tira   Divjakë-Karavasta VKMnr.687,datë19.10.2007 1 22,230.2
    Fier Lushnjë Divjakë-Karavasta VKMnr.687,datë19.10.2007   19,411.1
    Fier Fier Divjakë-Karavasta VKMnr.687,datë19.10.2007   2,074.5
    Tirane Kavaje Divjakë-Karavasta VKMnr.687,datë19.10.2007   744.6
15 II Elbasan,Diber   Shebenik-Jabllanice VKMnr.640,datë21.05.2008 1 33,927.7
    Elbasan Librazhd Shebenik-Jabllanice VKMnr.640,datë21.05.2008   33,760.1
    Diber,Kukes Bulqize Shebenik-Jabllanice VKMnr.640,datë21.05.2008   167.6
16 II Gjirokasr,Korce   BredhiiHotovës-Dangelli VKMnr.1631,datë17.12.2008 1 34,361.1
    Permet Permet BredhiiHotovës-Dangelli VKMnr.1631,datë17.12.2008   33,165.3
    Korce Kolonje BredhiiHotovës-Dangelli VKMnr.1631,datë17.12.2008   1,195.8
17 II Vlore Vlore PKD"Karaburun-Sazan" VKMnr.289,date28.04.2010 1 12,428.0
  II Berat,Elbasan   Malii Tomorrit VKMnr.432,datë18.07.2012 1 24,723.1
18 II Berat Berat Malii Tomorrit VKMnr. 432,datë18.07.2012   8,398.4
    Berat Skrapar Malii Tomorrit VKMnr. 432,datë18.07.2013   15,045.8
    Elbasan Gramsh Malii Tomorrit VKMnr. 432,datë18.07.2014   1,278.9
  SHUMAII ParkKombetar   15 210,501.4
19 III Shqipëri Shqipëri BioMonumenteNr. VKMnr.676,datë20.12.2002 348 0.0
20 III     GjeoMonumenteNr. VKMnr.676,datë20.12.2002 398 0.0
  III     ShumaBio&GjeoNr.   746 0.0
21 III Gjirokastër Gjirokastër BredhiiSotirës VKMnr.102,datë15.01.1996 1 1,740.0
22   Gjirokastër Gjirokastër Zhej VKMnr.102,datë15.01.1996 1 1,500.0
23 III Vlorë Delvi SyriiKaltër VKMnr.102,datë15.01.1996 1 180.0
24 III Dibër Dibër Vlashaj VKMnr.102,datë15.01.1996 1 50.0
        ShumaMonNatyreNr.   4 0.0
        TotaliMonNatyreNr VKMnr.676,datë20.12.2002 750 0.0
  SHUMAIII MonumentNatyre     3,470.0
25 IV Vlorë Vlorë Karaburun Rreg.MBnr.1,datë27.7.1977 1 20,000.0
26 IV Koë Devoll Cangonj Rreg.MBnr.1,datë27.7.1977 1 250.0
27 IV Berat Skrapar Bogovë Rreg.MBnr.1,datë27.7.1977 1 330.0
28 IV Koë Koë Krastafillak Rreg.MBnr.1,datë27.7.1977 1 250.0
29 IV Elbasan Librazhd Kuturman Rreg.MBnr.1,datë27.7.1977 1 3,600.0
30 IV Fier Fier PisPoro Rreg.MBnr.1,datë27.7.1977 1 1,500.0
31 IV Lez Lez Berzanë Rreg.MBnr.1,datë27.7.1977 1 880.0
32 IV Fier Fier Levan Rreg.MBnr.1,datë27.7.1977 1 200.0
33 IV Berat Berat Balloll Rreg.MBnr.1,datë27.7.1977 1 330.0
34 IV Elbasan Elbasan QafëBushi Rreg.MBnr.1,datë27.7.1977 1 500.0
35 IV Durrës Durrës Rrushkull UrdhërMBnr.2,datë26.12.1995 1 650.0
36 IV Vlorë Delvi Rrëzo VKMnr.102,datë15.01.1996 1 1,400.0
37 IV Kukës Has TejDriniBard VKMnr.102,datë15.01.1996 1 30.0
38 IV Koë Kolonjë Gërmenj-Shelegur VKMnr.102,datë15.01.1996 1 430.0
39 IV Elbasan Librazhd Polis VKMnr.102,datë15.01.1996 1 45.0
40 IV Elbasan Librazhd Stravaj VKMnr.102,datë15.01.1996 1 400.0
41 IV Elbasan Librazhd Sopot VKMnr.102,datë15.01.1996 1 300.0
42 IV Elbasan Librazhd Dardhë-Xhyrë VKMnr.102,datë15.01.1996 1 400.0
43 IV Shkodër Shkodër LiqeniiShkodrës VKMnr. 684,datë02.11.2005 1 26,535.0
44 IV Lez Lez Kune-Vain-Tale VKMnr.432,datë28.04.2010 1 4,393.2
45 IV Lez Kurbin Patok-Fuskuqe-Ishem VKMnr.995,datë03.11.2010 1 5,000.7
46 IV Diber,Kukes   Korab-Koritnik VKMnr.898,datë21.12.2011 1 55,550.2
    Diber Diber Korab-Koritnik VKMnr.898,datë21.12.2011   20,663.4
    Kukës Kukes Korab-Koritnik VKMnr.898,datë21.12.2011   34,886.8
  IV/1 ParkNatyrorRajonal      

47

IV/1

Diber

Mat

LiqeniiUlzezdhe zona

perrethtij

VKQnr.16,date03.04.2013

1

4,206.0

  SHUMAIV RezervatNatyrorIMenaxhuar/ParkNatyror   23 127,180.1
48 V Koë Devoll Nikolicë VKMnr.102,datë15.01.1996 1 510.0
49 V Koë Pogradec Pogradec VKMnr. 80,datë18.02.1999 1 27,323.0
50 V Vlorë Vlorë Vjosë-Nar VKMnr.680,datë22.10.2004 1 19,738.0
51 V Shkodër Shkodër LumiBuna-Velipojë VKMnr.682,datë02.11.2005 1 23,027.0
52 V Tiranë,Diber,Elbasan   M.Gropa-Bizë-Martanesh VKMnr.49,datë31.01.2007 1 25,266.4
    Tirane Tirane M.Gropa-Bizë-Martanesh VKMnr.49,datë31.01.2007   13,213.6
    Diber Mat M.Gropa-Bizë-Martanesh VKMnr.49,datë31.01.2007   3,016.7
    Diber Bulqize M.Gropa-Bizë-Martanesh VKMnr.49,datë31.01.2007   9,036.1
  SHUMAV PeizazhIMbrojtur   5 95,864.4
53 VI Dibër Dibër Luzni-Bul VKMnr.102,datë15.01.1996 1 5,900.0
54 VI Koë Kolonjë Piskal-Shqeri VKMnr.102,datë15.01.1996 1 5,400.0
55 VI Lez Mirdi BjeshkaeOroshit VKMnr.102,datë15.01.1996 1 4,745.0
56 VI Koë Pogradec GuriiNikës VKMnr.102,datë15.01.1996 1 2,200.0
  SHUMAVI ZoneeMbrojtureBurimeveteMenaxhuara   4 18,245.0
  TOTALIiZM       16% 799 460,060.9
 

Sip.

Republikës

2,874,800.00

 

ZMpaSip.Detare

15.54%

 

446,799.7

        Sip.Detare,Ha 0.5%   13,261.2
a VKM VendimKeshilliMinistrave     Karaburun-Sazan   12,428.0
b VKQ VendimKeshilliQarkut     Butrint   833.2
c MB MinistriaBujqesise   Sip.BregdetaredheDetare %/TotalitZM 25.95% 119,401.5

1

RAMSAR

Fier

Lushnje,Fier

LagunaKaravastase_Pisha

Divjakes

VKMnr.413,datë22.08.1994

Nr.Site781,

20,000.0

2

RAMSAR

Vlore

Sarande

KanaliÇukes-Butrint-Kepi

Stillos

VKMnr.531,datë31.10.2002

Nr.Site1290,

13,500.0

3

RAMSAR

Shkoder

Shkoder

LiqeniShkodres-LumiBunes

VKMnr.683,datë02.11.2005

Nr.Site1598, dt.2.2.2006

49,562.0

4

RAMSAR

Korce

Korce,Devoll

LiqeniI Prespave

VKMnr. 489,dt. 13.06.2013

Nr.Site2151,

dt03.07.2013

15,118.6

  TOTALI       %/TotaliRepublikës 3.42% 98,180.6

Regjistrohu me E-mail

Adresa/Kontakte

Rruga: Deshmoret e Kombit nr.1 KP:1000, Tiranë, Albania

Tel: +35542258120 / +35542225068

Email:
info@akzm.gov.al
denonco@akzm.gov.al

Rrjetat Sociale/Mobile App

googleplay