AdZM Dibër, orë edukimi mjedisor mbi ligatinat në shkollën e Ulzës

AdZM Dibër, orë edukimi mjedisor mbi ligatinat në shkollën e Ulzës

Dita Ndërkombëtare e Ligatinave, AdZM Dibër zhvilloi një aktivitet mësimor sensibilizues dhe ndërgjegjësues mbi rolin e rëndësishëm e habitateve të ligatinave, në Shkollën 9-vjeçare "Papa Gjon Pali II" në Ulëz. Gjithshtu, diskutuan mbi arsyet e rrezimimit të humbjesa së tyre dhe masat parandaluese. AKZM dhe institucionet vartëse të saj AdZM-të kanë marrë përsipër, informimin e sa më shumë njerëzve mbi rëndësinë e ketyre lloje habitatesh dhe zonave të mbrojtura në përgjithësi për nga resurset dhe vlerat e shumta që ata mbartin si dhe si duhen ruajtur dhe mirëmenaxhuar.