AdZM Shkodër, orë mjedisore mbi rëndësinë e ligatinave

AdZM Shkodër, orë mjedisore mbi rëndësinë e ligatinave

AdZM Shkodër, orë mjedisore mbi rëndësinë e ligatinave dhe veccanërisht ato të Shkodrës Në kuadër të "Ditës Botërore të Ligatinave", AdZM Shkodër zhvilloi një orë mjedisore me nxënësit e shkollës 9- vjeçare "Hasan Dardhanjori", në Oblik, pjesë e Peisazhit të Mbrojtur Ujor Tokësor, Lumi Buna-Velipojë. Gjatë kësaj ore mjedisore u diskutua rreth rëndësisë së jashtëzakonshme të ligatineve. Gjithashtu, nxënësit u njohën më në detaje me ligatinat e Qarkut Shkodër, sa të rrezikuara janë për t’u zhdukur si dhe rëndësia e tyre për mbrojtjen e biodiversitetit dhe habitateve