Konferenca finale DestiMED Romë 22-23 Tetor 2019

LEXO MË TEPËR

Konferenca "Drejt rrjetit Natura2000 në Shqipëri"

Duke përqafuar standardet e Bashkimit Evropian, Shqipëria bën hapa përpara në plotësimin e kushteve për mbrojtjen e vlerave të natyrës .

lexo më tepër
Konferenca "Drejt rrjetit Natura2000 në Shqipëri"
Censusi i shpendëve

Censusi i shpendëve

Ministri Klosi lançon punën për censusin e shpendëve në 26 zona

Lexo më tepër

MEET Video Promovim

Rrjeti MEET ndihmon në promovimin e turizmit në zonat e mbrojtura.

Më tepër
MEET Video Promovim

Buletini mujor

AKZM ju prezanton me punën dhe aktivitetet.

MË TEPËR
Smile Albania

Smile Albania

Mbrojmë mjedisin, promovojmë turizmin, punësojmë të rinjtë!

Apliko tani!