Konferenca finale DestiMED Romë 22-23 Tetor 2019

LEXO MË TEPËR

Konferenca "Drejt rrjetit Natura2000 në Shqipëri"

Duke përqafuar standardet e Bashkimit Evropian, Shqipëria bën hapa përpara në plotësimin e kushteve për mbrojtjen e vlerave të natyrës .

lexo më tepër
Konferenca "Drejt rrjetit Natura2000 në Shqipëri"
Censusi i shpendëve

Censusi i shpendëve

Ministri Klosi lançon punën për censusin e shpendëve në 26 zona

Lexo më tepër

MEET Video Promovim

Rrjeti MEET ndihmon në promovimin e turizmit në zonat e mbrojtura.

Më tepër
MEET Video Promovim

Buletini mujor

AKZM ju prezanton me punën dhe aktivitetet.

MË TEPËR

Projekti LASPEH

MË TEPËR
Projekti LASPEH
Smile Albania

Smile Albania

Mbrojmë mjedisin, promovojmë turizmin, punësojmë të rinjtë!

Apliko tani!